"Німецько-українська магістерська програма в області логістики", GUMLog, є спільним проектом, що фінансується Німецькою службою академічних обмінів - DAAD, між кафедрою "Морський бізнес та логістика" Університету Бремен, Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Одеським національним морським університетом та Уманським національним університетом садівництва. Основною метою проекту є спільне розроблення навчальної програми та створення магістерської програми в області логістики відповідно до місцевого контексту в Україні, та стану справ в сфері транспорту і логістики. Роботи по проекту та його результати вважаються - в довгостроковій перспективі – вирішальним внеском в сталий регіональний розвиток України відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020". Крім того, проектний консорціум зацікавлений в постійній участі інших установ з академічного та ділового світу логістики, а також представників регіональної адміністрації, щоб започаткувати створення довгострокової українсько-німецької мережі міждисциплінарних експертів в області транспорту і логістики.

Детальніше...

Tempus: 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR «Комунікаційні та інформаційні технології для підвищення безпеки та ефективності руху: EU-RU-UA Магістерська і PhD програми з інтелектуальних транспортних систем» («Communication and Information technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems, CITISET»)

Детальніше...

FP7: Coordination (or networking) actions FP7-REGIONS-2011-1: REGIONS-CT-2011-287091-LOG4GREEN «Розвиток транспортних кластерів та забезпечення умов впровадження стратегічного плану спільних дій з регіональної інноваційної політики для шести регіонів» («Transport Clusters Development and Implementation Measures of a Six-Region Strategic Joint Action Plan for Knowledge-based Regional Innovation»)

SEE: South East Europe Transnational Cooperation Programme «Поліпшення пропуску в пунктах перетину кордону для інтеграції Південно-Східної Європи» («Accessibility improved at border Crossings for the integration of South East Europe, ACROSSEE»)

EMMCs: Erasmus Mundus Masters Courses, Action 1, EMMCMSP 520095-EM-1-2011-1-IT-ERA MUNDUS-EMMC «Магістерські курси з морського просторового планування» («Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning»)

Сторінка 1 із 2

Університет

Menu

Вхід на сайт

Наверх

background