Освітня програма "Підприємництво", 2021

Освітня програма "Підприємництво", 2022

Каталог вибіркових дисциплін спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Бізнес на морському транспорті" 2021-2022 н.р.

Дисципліна вибору Кафедра Силлабус диципліни
EVENT- менеджмент УЛСП +
Агентування ЕФТМП +
Географія туризму (Туристичне країнознавство) ПТ +
Друга іноземна мова (німецька) Філологія +
Друга іноземна мова (німецька) Філологія +
Економічна кібернетика ПТ +
Імітаційне моделювання ТКІТ +
Інвестиційний менеджмент ПТ +
Іноземна (англійська або німецька) мова Філологія +
Іноземна (англійська або німецька) мова Філологія +
Логістичні центри та аутсорсінг логістичних послуг УЛСП +
Математичні методи дослідження операцій ТКІТ +
Облік і аудит ПТ +
Організація пасажирських перевезень ЕФТМП +
Основи управління портами ЕПТВР +
Правові питання страхування та нагляду МП +
Професійна англійська мова (3 курс) Філологія +
Системний аналіз ТКІТ +
Теорія і устрій судна ТіПК +
Теорія ймовірності і математична статистика ПТ +
Торги і контракти ПТ +
Фінансовий менеджмент ПТ +
Фрахтування ЕФТМП +
Юридична психологія Практична психологія +
Стартап-екосистема ПТ +
Економіка підприємства ЕіФ +
Наверх