Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" 
рівень - бакалавр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Англійська мова
+
+
Немає потреби
+
+
+
Історія України
+
+
Немає потреби
+
+
+
Історія української культури
+
+
Немає потреби
+
+
+
Українська мова за професійним спрямуванням
+
+
Немає потреби
+
+
+
Філософія
+
+
Немає потреби
+
+
+
Екологія
+
+
Немає потреби
+
+
+
Безпека життєдіяльності
+
+
Немає потреби
+
+
+
Охорона праці
+
Немає потреби
+
+
+
+
Вища математика
+
+
Немає потреби
+
+
+
Вступ до фаху
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Дискретна математика
+
+
Немає потреби
+
+
+
Комп'ютерна графіка
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Теорія алгоритмів
+
+
Немає потреби
IT
+
+
Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Чисельні методи
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Фізика
+
+
+
+
+
+
Алгоритмізація та програмування
+
+
Немає потреби
IT
+
+
Системний аналіз
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Об'єктнооріентоване програмування
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Вебтехнології та вебдизайн
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Мова програмування Ява
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Управління ІТ-проектами
+
+
Немає потреби
+
+
+
Командна робота над ІТ проектом
+
+
Немає потреби
+
+
+
Комп'ютерні мережі
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Моделювання систем
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Операційні системи
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Організація баз даних та знань
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Технології захисту інформації
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Економіка та бізнес
+
+
Немає потреби
+
+
+
Проектування інформаційних систем
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Логіка
+
+
Немає потреби
+
+
+
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
+
+
Немає потреби
+
+
+
Менеджмент та маркетинг
+
+
Немає потреби
+
+
+
Іміджелогія
+
+
Немає потреби
+
+
+
Професійна етика та культура спілкування
+
+
Немає потреби
+
+
+
Психологія
+
+
Немає потреби
+
+
+
Соціологія
+
+
Немає потреби
+
+
+
Правознавство
+
+
Немає потреби
+
+
+
Ергономіка
+
+
Немає потреби
+
+
+
Комп'ютерна обробка зображень
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Програмування мобільних пристроїв
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Інтернет речей, засоби ідентифікації
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Електроніка та мікросхемотехніка
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Технології геопозиціювання
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Мультиагентні системи
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Мережі Петрі
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Операційні системи мобільних пристроїв
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Архітектура мережевих та розподілених систем
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Мова РНР
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Кросс-платформне програмування
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Методи та технології візуалізації даних
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Технологія створення програмних продуктів
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Теорія компіляторів
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Статистичне моделювання та прогнозування
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Системне адміністрування
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Операційна система Unix
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Інфраструктура ІТ проектів
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Інформаційні банківські системи
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Стандартизація, якість програмного забезпечення
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Мова Python
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Теорія інформації та кодування
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Методи підтримки прийняття рішень
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Нереляційні СУБД
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Автоматизація тестування програмного забезпечення
+
Немає потреби
+
IT
+
+
Нейронні мережі
+
Немає потреби
+
IT
+
+

5. Інформаційне забезпечення

Наверх