Кафедра цивільного та трудового права заснована у вересні 2000 року в складі юридичного факультету ОНМУ. Своєю навчально-методичною, науковою, організаційною та теоретико-прикладною роботою кафедра цивільного та трудового права забезпечує підготовку цивільних правознавців на гідному рівні.

Основними напрямами розвитку кафедри є забезпечення науково-методичного вдосконалення навчального процесу на базі принципів сучасного контролю знань, використання електронних правових бібліотек, вивчення класичних громадянських проблем та специфіки приватноправових відносин в сучасній системі морегосподарського комплексу.

Враховуючи специфіку своєї діяльності, кафедра підтримує партнерські зв'язки з державними органами, які діють на принципах цивільного, цивільно-процесуального, господарського, трудового, екологічного, аграрного, земельного, сімейного та інших галузей законодавства, які викладаються на кафедрі.

Кафедра бере активну участь у науковому житті ОНМУ: здійснюється щорічна підготовка студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, конкурсах наукових робіт та олімпіадах з правознавства. На базі кафедри створений "Інститут німецького права та Європейського розвитку".

Навчальна, методична та наукова робота на кафедрі виконуються на високому рівні. У складі кафедри в даний час - 8 науково-педагогічних працівників та 1 лаборант. У процесі написання співробітниками кафедри знаходяться декілька кандидатських дисертацій та навчальних посібників, видаються монографії, наукові статті у фахових журналах, тиражуються методичні вказівки. Професорсько-викладацький склад кафедри ГіТП постійно підвищує рівень своєї кваліфікації, яка підтверджується високими показниками знань у студентів. Щорічно під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри студенти захищають дипломні роботи за цивільно-правової тематики.

Завідувачка кафедри приватно-правових дисциплін та морського права

Кузніченко 
Оксана Валеріївна
 

кандидат юридичних наук, доцент

 

Режим роботи кафедри "Приватно-правові дисципліни і морське право"

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Приватно-правові дисципліни і морське право"

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 214 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 731-00-20

Наверх

background