З перших років створення Одеського національного морського університету найважливішою складовою частиною , що визначає його роль як кузні кадрів для морського флоту і дослідницьких установ, була наука, її зв'язок з практичним вирішенням економічних задач.

Особливе значення для наукових досліджень мають наукові кадри вищої кваліфікації, підготовка яких здійснюється в основному в аспірантурі і докторантурі. Аспірантуру при ОНМУ було відкрито в 1930 році. Спочатку в аспірантурі йшла підготовка фахівців за такими спеціальностями: теорія корабля, експлуатація водного транспорту, експлуатація морських і річкових портів, технологія суднобудування, судноремонт і організація суднобудівного виробництва, економіка, планування і організація управління транспортом і зв'язком, політекономія, теоретичні основи теплотехніки, підйомно-транспортні машини, суднові енергетичні установки, їх елементи (головні і допоміжні). Докторантуру при ОНМУ було відкрито в 1962 році.

З 2016 ОНМУ, відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р., №261, здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за двома формами навчання: очної (денної і вечірньої) або заочної.

Підготовка в аспірантурі ОНМУ здійснюється за спеціальностями:

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ –

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі – 4 роки

 
Назва спеціальності (спеціалізації) Освітня програма  
 
051 Економіка Економіка водного транспорту  
073 Менеджмент Управління проектами  
073 Менеджмент Менеджмент на водному транспорту  
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво і торгівля на водному транспорті  
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки  
131 Прикладна механіка Машинознавство  
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні машини  
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія  
242 – Туризм і рекреація Туризм  
271 – Морський та внутрішній водний транспорт   Судноводіння, інженерія та енергетика водного транспорту  
271 – Морський та внутрішній водний транспорт Управління та екслуатація суднових енергетичних систем і комплексів  
275 Транспортні технології (морський транспорт). Транспортні технології, процеси і системи  

Підготовка в докторантурі здійснюється за спеціальностями:

НАУКОВИЙ РІВЕНЬ –

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ ДОКТОР наук

Нормативний строк підготовки доктора наук за очною (денною) формою навчання –

2 роки

Назва спеціальності
051 Економіка
073 Менеджмент
192 Будівництво та цивільна інженерія
275 Транспортні технології (морський транспорт).
 

 

Завідувач аспірантури
Щербина
Ольга Василівна
кандидат технічних наук,
доцент

Провідний фахівець аспірантури
Крижановська Ірина Петрівна 

Перелік необхідних документів для вступу до аспірантури:

 • Заява в паперовій формі (на ім'я ректора);
 • Копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) – 2 шт;
 • Копія документу, що посвідчує особу (1-3, 10-11 стор.) / (ID картка та витяг) – 3 шт;
 • Фото 3×4 – 4 шт.;
 • Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків – 3шт.;
 • Копія військово-облікового документу (військового квитка або приписного свідоцтва) – 3 шт (всі сторінки).
 • Відомості про результат ЄВІ, складеного у в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів - 2 шт.
 • За наявності сертифікат з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2 - 2 шт.

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про перебування / не перебування на військовому обліку, про проходження ЄВІ є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. Зазначені документи в пп. 1-8 вступник подає особисто до приймальної комісії ОНМУ або дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку, шляхом надсилання сканованих копій відповідних документів на електронну адресу приймальної комісії (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.). Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Перелік необхідних документів для вступу до докторантури:

 • Заява в паперовій формі (на ім'я ректора);
 • Копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) – 2 шт;
 • Копія документу, що посвідчує особу (1-3, 10-11 стор.) / (ID картка та витяг) – 3 шт;
 • Фото 3×4 – 4 шт.;
 • Копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків – 3шт.;
 • Копія військово-облікового документу (військового квитка або приписного свідоцтва) – 3 шт (всі сторінки).
 • Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками – 2 шт;
 • Розгорнутий план дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук; план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки наукових досягнень до захисту, та копії наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді). Якщо громадянин України здобув науковий ступінь в іноземному закладі вищої освіти, додатково подається копія свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь.
 • Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ОНМУ із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Терміни етапів вступної кампанії за всіма спеціальностями для здобувачів наукового ступеня доктора філософії у 2024 році:

Етапи вступної кампанії За державним замовленням На умовах контракту
Основна сесія Основна сесія Чергова І сесія

Чергова

ІІ сесія

Початок прийому заяв та документів

22

липня

22

липня

2

вересня

7

жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

9

серпня

9

серпня

13

вересня

14

жовтня

Строки проведення вступних випробувань

12-23

серпня

12-23 серпня 16-25 вересня 15-25 жовтня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

26

серпня

26

серпня

27

вересня

29

жовтня

Термін зарахування вступників

30

серпня

30

серпня

30

вересня

31

жовтня

Посилання на правила прийому до ОНМУ в 2024р

Повна інформація щодо вступу в аспірантуру ОНМУ наведена в Додатку 2 стор 63-73 до Правил прийому до Одеського національного морського університету у 2024 році

Додаткова інформація зі спеціальностей, з яких відкрито підготовку в аспірантурі:

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Гідротехнічне будівництво

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 48800 грн.
Вартість за весь період навчання 195200 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Прикладна механіка

Спеціальність: 131 Прикладна механіка (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Машинознавство

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 48800 грн.
Вартість за весь період навчання 195200 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Галузеве машинобудування

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Підйомно-транспортні машини

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 48800 грн.
Вартість за весь період навчання 195200 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Компьютерні науки

Спеціальність: 122 Компьютерні науки (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Компьютерні науки та інформаційні технології

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Морський та внутрішній водний транспорт

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Управління та експлуатація суднових енергетичних систем і комплексів

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 55350 грн.
Вартість за весь період навчання 221400 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (ОП "Навігація і управління морськими суднами")

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (ОП "Управління та експлуатація суднових енергетичних систем і комплексів)

Транспортні технології (морський транспорт)

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Транспортні технології, процеси і системи

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Економіка

Спеціальність: 051 Економіка (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Економіка водного транспорту
Випускова кафедра Економіка і фінанси

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Підприємництво і торгівля на водному транспорті

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Менеджмент (Менеджмент на водному транспорті)

Спеціальність: 073 Менеджмент (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Менеджмент на водному транспорті

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Менеджмент (Управління проектами)

Спеціальність: 073 Менеджмент (детально про спеціальність)
Спеціалізація: Управління проектами

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Туризм

Спеціальність: 242 Туризм (детально про спеціальність)
Освітньо-наукова програма: Туризм

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 51080 грн.
Вартість за весь період навчання 204320 грн.
Термін навчання 4 роки

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Всі спеціальності для іноземних громадян

Науковий керівник - професор, доктор наук
Вартість за перший рік навчання 2500 дол. (91420 грн.)
Вартість за весь період навчання 10000 дол. (365680 грн.)
Термін навчання 4 роки

 

 

Корисна інформація вступнику

-        Єдиний вступний іспит для вступу до аспірантури | Український центр оцінювання якості освіти

-        Накласти КЕП  ВСУПНИКА на КОЖЕН з підготовлених файлів на порталі Підписати документ

Інші нормативні документи з підготовки аспірантів:
 1. Закон України «Про освіту»
 2. Закон України «Про вищу освіту»
 3. Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167
 4. Порядок присудження наукових ступенів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567
 5. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261
 6. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Наказ Міністерства освіти і науки України 23 вересня 2019 року № 1220
 7. Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії
 8. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text

 9. Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти
 10. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96#Text

 11. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації
 12. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

 13. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266
 14. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text

 15. Щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
 16. https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2024/01/29/Lyst.MON-1.1597-24.vid.29.01.2024.pdf

  Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (станом на 21 лютого 2024)

   

Режим роботи аспірантури

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

прийом докторантів,

аспирантів, претендентів

та їх наукових керівників: 9.00 – 12.00

Контакти аспірантури

Адреса: 65029, м. Одесса, вул. Мечнікова, 34, каб. 207 адм. корп., ОНМУ.

Телефон: + 38 (048) 728-13-54

Наука

Menu
Наверх

background