IUCRISKMAN
Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”
Contract: 2.2.1.73194.264 MIS-ETC 1459 “Creation of Interuniversity centre for risk management and assessment for prevention of ecological and technological risks in the Black Sea”

17 вересня 2013 в Одеському національному морському університеті стартував міжнародний проект 2.2.1.73194.264 «Створення міжуніверситетського центру з оцінки та управління екологічними і технологічними ризиками на Чорному морі»(IUCRISKMAN) рамках Спільної Операційної програми «Басейн Чорного моря 2007 - 2013»

Партнери - учасники

Координатор: Університет «Проф. д-р Ассен Златаров », г. Бургас, Болгария.

Партнер 1 Морський університет Константа, Румунія.
Партнер 2: Одеський національний морський університет, Україна.
Партнер 3: Інститут Чорного моря, м. Бургас, Болгарія.

Завдання проекту

Розвиток співробітництва для посилення і більш стійкого економічного і соціального розвитку регіонів Чорноморського басейну.

Цілі проекту

1. Налагодження співпраці за рішенням загальних проблем в галузі охорони навколишнього середовища, освітнього та наукового співробітництва в галузі моніторингу, контролю та захисту Чорного моря;
2. Розробка міждисциплінарних моделей і спільних дій в галузі освіти, наукових досліджень, інновацій, підвищення обізнаності та наукового партнерства в галузі оцінки технологічних та екологічних ризиків, управління профілактичними заходами та сталого розвитку.
3. Створення міжуніверситетського центру з оцінки та управління екологічними і технологічними ризиками в басейні Чорного моря.
4. Створення післядипломної програми підготовки для отримання професійної кваліфікації за оцінкою, управління та попередження екологічних та технологічних ризиків.
5. Розвиток діяльності з екологічного моніторингу та сталого розвитку в басейні Чорного моря.

Тривалість проекту - 24 місяця.

Координатор проекту (Асистент України) - проф. Руденко С.В.

В рамках міжнародного проекту 2.2.1.73194.264 «Створення міжуніверситетського центру з оцінки та управління екологічними і технологічними ризиками на Чорному морі» (IUCRISKMAN), де Одеський національний морський університет виступає партнером 07-10.11.13р. відбулася перша робоча зустріч в університеті ім. проф. д-р Асен Златаров (м Бургас, Болгарія). Під час робочої зустрічі обговорювалися питання реалізації проекту, створення робочих груп та звітності, затвердження робочої програми.

Development of European Multimodal Transportation and Environment Protection System for CEI Countries of Low Danube

Розвиток європейських мультимодальних перевезень та система охорони навколишнього середовища для Нижнього Придунав'я країн ЦЄІ

Партнери - учасники

1. ЦЄІ, г. Триест, Италия;
2. Одеський національний морський університет, Україна;
3. «Овидиус» Університет г. Констанца, Румыния.

Тип спільної програми - літня школа.
Галузь співробітництва - інфраструктура і логістика.

Завдання проекту

Отримання додаткових знань і професійних навичок у сфері мультимодальних перевезень.
Сприяння розвитку мультимодальних транспортних систем в регіоні Нижнього Придунав'я, який є новою і перспективною галуззю дослідження.

Цілі проекту

Створення взаємних зв'язків між університетами Румунії та Украйни з метою подальшого розвитку кооперації в області мультимодального транспортного розвитку в Нижнього Придунав'я. Підтримка цілого ряду дослідницьких заходів транснаціонального співробітництва.

Тривалість - жовтень-листопад 2012 р.
Координатор програми - проф. Постан М.Я.

Creation of Interuniversity centre for risk management and assessment for prevention of ecological and technological risks in the Black Sea - IUCRISKMAN
Створення міжвузівського центру з управління ризиками та оцінки запобігання екологічних та технологічних ризиків на Чорному морі - IUCRISKMAN

Партнери - учасники

Координатор: Університет «Проф. д-р Асен Златаров », г. Бургас, Болгария.

Морський університет Константа, Румунія.
Одеський національний морський університет.
Інститут Чорного моря, г. Бургас, Болгарія.

Завдання проекту

Сприяння сильному і більш сталому економічному та соціальному розвитку регіонів басейну Чорного моря.

Цілі проекту

Налагодження співпраці заради вирішення проблем навколишнього середовища, освітня і наукова співпраця в галузі моніторингу, контролю та захисту Чорного моря.

Розробка міждисциплінарних моделей та спільних дій щодо співробітництва в галузі освіти, досліджень, інновацій, оцінки екологічних, технологічних ризиків і управління профілактичними заходами щодо забезпечення сталого розвитку.

Створення міжвузівського центру з управління ризиками і оцінкою профілактики екологічних та технічних ризиків на Чорному морі.

Створення програми підвищення кваліфікації з управління ризиками та профілактики екологічних та технічних ризиків.

Тривалість проекту - 24 місяці.

Координатор проекту - проф. Руденко С.В.

Coordination (or networking) actions FP7-REGIONS-2011-1: REGIONS-CT-2011-287091-LOG4GREEN «Transport Clusters Development and Implementation Measures of a Six-Region Strategic Joint Action Plan for Knowledge-based Regional Innovation» (LOG4GREEN)

Розвиток транспортних кластерів та забезпечення умов впровадження стратегічного плану спільних дій з регіональної інноваційної політики для шести регіонів

Партнери - учасники

• UNIVERSITY KLAGENFURT, Austria.
• NETZWERK LOGISTIK VEREIN, Austria.
• PROJEKTkompetenz.eu OG, Austria.
• EFFIZIENZCLUSTER MANAGEMENT GMBH, Germany.
• UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN, Germany.
• LOGISTIC IN WALLONIA, Belgium.
• NOV@LOG ASSOCIATION, France.
• KOC UNIVERSITY, Turkey.
• BIMTAS BOGAZICI PEYZAJ INSAAT MUSAVIRLIK TEKNIK HIZMETLER SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, Turkey.
• ULUSLARARASI NAKLIYECILER DERNEGI, Turkey.
• KOLMYKOVA UND NACK GBR, Germany.
• Одеський національний морський університет, Україна.

Завдання проекту

Посилення дослідницьких та інноваційних можливостей.
Зближення науки і суспільства, розвиток міжнародного співробітництва.

Цілі проекту

Оптимізувати використання та розвиток дослідницьких інфраструктур.
Посилити інноваційних можливостей малого та середнього бізнесу.
Підтримка розвитку дослідницької політики.

Тривалість проекту - 01.12.11 - 30.05.13

Координатор проекту - проф. Постан М.Я. 

Академічне вплив є програмою Інформаційного відділу Департаменту громадської інформації. Вона відкрита для всіх інститутів вищої освіти, що видають диплом про вищу освіту і присвоюють вчений ступінь, а також для організацій, чия основна діяльність пов'язана з проведенням досліджень.

Основною сферою діяльності є:

1) сприяти об'єднанню вищих освітніх установ по всьому світу з ООН і один з одним;
2) розробити механізм, щоб такі установи зобов'язалися діяти відповідно з фундаментальними принципами, закладеними в мандаті ООН, особливо пов'язаними з реалізацією всесвітньо визнаних Цілей розвитку тисячоліття;
3) діяти в якості реального інструменту для передачі ідей і пропозицій, значущих для мандата ООН;
4) сприяти безпосередньої участі вищих освітніх закладів у програмах, проектах та ініціативах, що мають важливість в рамках цього мандата.

Програма академічного впливу говорить про підтримку та просуванні 10 базових принципів:

1) зобов'язання сприяти основним принципам статуту ООН як цінностям, які освітня система прагне просувати і здійснювати.
2) зобов'язання сприяти здійсненню прав людини, серед яких - свобода дослідження, думки і слова.
3) зобов'язання сприяти реалізації освітніх можливостей для всіх людей незалежно від їхньої статі, раси, релігійних поглядів та етнічної приналежності.
4) зобов'язання надавати можливість кожній зацікавленій особі придбати навички та знання, необхідні для подальшого здобуття вищої освіти.
5) зобов'язання сприяти створенню умов для розвитку систем вищої освіти по всьому світу.
6) зобов'язання заохочувати розвиток міжнародного громадянського суспільства за допомогою освіти.
7) зобов'язання сприяти збереженню миру і врегулювання конфліктів за допомогою освіти.
8) зобов'язання вирішувати проблеми бідності за допомогою освіти.
9) зобов'язання сприяти забезпеченню сталого розвитку за допомогою освіти.
10) зобов'язання сприяти міжкультурному діалогу та порозуміння, а також подолання нетерпимості допомогою освіти.

Дочірні категорії

Азербайджан

Алжир

Болгарія

В'єтнам

Німеччина

Греція

Грузія

Італія

Іран

Казахстан

Китай

Корея

Норвегія

Молдова

Польща

Росія

Румыния

США

Туреччина

Чорногорія

Литва

Естонія

Сінгапур

Наверх

background