Сьогодні професорсько-викладацький та навчально-допоміжний склад кафедри становить 11 осіб, з яких: 1 професор ОНМУ, 7 старших викладачів, 1 асистент-викладач, 1 асистент, 1 старший лаборант та 1 лаборант.

Кафедра морського права є однією з найстаріших кафедр ОНМУ і першою серед кафедр, які забезпечують в даний час підготовку фахівців за спеціальністю 081 Право. Кафедра була організована в 1965 році і називалася «Кафедра комерційної експлуатації морського транспорту». З тих пір кафедрою завідували багато фахівців в галузі морського права, серед них Володимир Йосипович Сухоцький, Микола Антонович Панібратець, Олег Максимович Балобанов, Владислав Казбулатович Козирєв, Олександр Олегович Балобанов, Володимир Людвигович Грохольський.

З вересня 2019 року кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент, практикуючий адвокат, автор безлічі наукових і навчально-методичних робіт з морського і транспортного права Арсен Юрійович Кулієв.

Основною метою кафедри морського права є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі морського права і внутрішнього судноплавства, а також транспортного права, здатних на високому професійному рівні виконувати правозастосовчу роботу в сфері правового забезпечення морегосподарської діяльності, регулювання міжнародних правовідносин в морській індустрії, покликаних задовольнити кадрові потреби судноплавних, агентських, транспортно-експедиторських, стивідорних і інших обслуговуючих водний транспорт компаній, надавати первинну і вторинну правову допомогу як судновласникам, так і морякам, консультувати інших учасників морегосподарського комплексу України та країн ЄС.

Для досягнення поставленої мети зусиллями багатьох фахівців, теоретиків і практиків, за участю стейкхолдерів і студентів, була розроблена освітня програма «Морське право», покликана забезпечити навчально-наукові, організаційні та методичні передумови для отримання теоретичних і практичних знань, умінь і навичок в сфері юриспруденції, належних професійних компетенцій за спеціальністю 081 «Право», спрямованих на ефективне виконання вищезазначених завдань.

Структура і динаміка розвитку кафедри морського права і дисципліни, які викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри, визначаються існуючою системою стандартів, що стосуються змісту і методики викладання юридичних дисциплін, з акцентами на галузеві знання, а також вимогами сучасного ринку праці в Україні та за кордоном.

З 2023 року в.о. завідувача кафедри є ст. викл. А.А. Пальченко, та на кафедрі працює ще шість викладачів: професор ОНМУ О.О. Балобанов, доцент В.П. Самойловська, доцент В.А. Допілка, доцент О.В. Логінов, старші викладачі С.Г. Вовк, І.О. Данилова, які викладають студентам, які навчаються на спеціальності 081 Право, а також студентам інших спеціальностей, такі дисципліни, як «Транспортне право», «Морське право України», «Міжнародно-правові норми безпеки судноплавства», «Морські порти як логістичні центри», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Морське право ЄС», «Міжнародне екологічне право і регулювання морської галузі», «Правознавство та морське право», «Міжнародне право», «Претензійно-позовна робота на транспорті», «Правове регулювання морського страхування», «Міжнародне морське право», «Правове регулювання роботи підприємств морського транспорту», «Правове регулювання митної діяльності» та ін.

На вимогу часу велика увага на кафедрі приділяється діджиталізаціі освітнього процесу і впровадження новітніх освітніх технологій, що призвело до якісно нових показників ефективності роботи кафедри, сприяло оптимізації освітніх процесів і поліпшенню досвіду взаємодії зі студентами, адже кафедра в силу своєї специфіки бере участь в навчальному процесі всіх інститутів і факультетів університету. Останній факт зумовив створення на кафедрі морського права міжінститутського студентського наукового гуртка «Доктрина», основною метою якого є зміцнення правової грамотності студентів ОНМУ всіх спеціальностей.

Викладачі кафедри морського права регулярно підвищують свою кваліфікацію і проходять стажування в провідних вузах України та Європейського Союзу. Академічна мобільність, що стала невід'ємною частиною сучасного світу, дає можливість викладачам кафедри викладати навчальні дисципліни на іноземних мовах, володіння якими підтверджується відповідними сертифікатами.

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота, а також здійснюється наукове консультування підприємств, установ, організацій морегосподарського комплексу на підставі договору з установою вищої освіти.

Кафедрою морського права спільно з Центром освітніх послуг було розроблено кілька курсів підвищення кваліфікації і дистанційних курсів, орієнтованих на практичних працівників морегосподарської галузі, серед яких такі дистанційні курси, як «Правове регулювання морської логістики», «Міжнародно-правові норми безпеки судноплавства», «Правове регулювання роботи портів», «Морське страхування», «Морське агентування і його організаційно-правове забезпечення» та інші.

За результатами співпраці з фахівцями та науковцями з Франції, Італії, Фінляндії, Греції згідно реалізації спільних з ними проектів викладачами кафедри морського права було підготовлено й опубліковано низку навчальних і наукових робіт та методичних рекомендацій. Матеріали досліджень вчених кафедри були оприлюднені на численних всеукраїнських наукових, науково-практичних конференціях в Одесі, Києві, Миколаєві, Херсоні та на міжнародних зарубіжних морських форумах в Стамбулі, Варні, Батумі та інших приморських містах близького та далекого зарубіжжя.

В.о. завідувача кафедри

Пальченко  
Алла Анатоліївна
 

старший викладач

 

Режим роботи кафедри морського права

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри морського права

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, каб. 210 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-16

Наверх

background