Кафедра «Технічне обслуговування та ремонт суден» «ТОРС» (до 1 вересня 2017 року«Судноремонт») має 80-річну історію. У 1934 році вона відокремилась у самостійну від кафедри архітектури корабля та мала первісну назву «Технологія та організація судноремонту».

Першим завідувачем кафедрою був проф. С.Т. Каменский.

Під час Великої Вітчизняної війні кафедра спільно з інститутом була евакуйована з Одеси до Самарканду, а потім у Астрахань.

У різні роки кафедрою завідували к.т.н. доценти Лаптев В.А., Спітковский М.І., Коробцов І.М., Беньковский Д.Д., під час керівництва якого назву кафедри було змінено на «Судноремонт».

Далі кафедрою керували доценти Трусев В.Г.(з 1980 р.) і Пашков А.П. (з 1995 р.); з 1998 р. по 31 серпня 2014 р. кафедру очолював д.т.н., професор Євдокимов В.Д. З 1 вересня 2014 по теперішній час очолює кафедру к.т.н., професор ОНМУ Никифоров Ю.О.

Становлення кафедри відбувалось під час бурхливого розвитку морського та річкового флоту держави, потреби забезпечення його обслуговування і ремонту, під час зародження інтересу до впровадження автоматизованих систем організації та управління виробничими процесами в галузях народного господарства, трансформації інженерно-економічних завдань на основі економіко-математичного підходу в технології прийняття управлінських рішень. На кафедрі сформувався вагомий науковий потенціал вчених в галузі теорії і практики ремонту суден флоту держави.

Кафедра розташована на 9-му поверсі навчального корпусу університету, практичні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях: метрології, пл. 43,6 м2; дефектоскопії, пл. 63 м2; технології судноремонтних робіт, пл. 68,5 м2.

Кафедра здійснює навчання на 3 факультетах: судномеханічному, кораблебудівному та портового інжинірингу і є випускаючою з ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Програми, тексти лекцій і методичне забезпечення дисциплін навчальних планів спеціальностей розроблені викладачами кафедри – фахівцями галузі.

В даний час на кафедрі працює 10 викладачів, в тому числі 3 професори, 4 доцента, 2 старших викладачі, асистент, а також 3 особи допоміжного персоналу.

Викладацький потенціал кафедри складають провідні фахівці, що володіють високим рівнем наукових знань в області судноремонту: д.т.н., проф.Сторожев В. П., д.т.н., проф. Шахов А.В., к.е.н., доц. Мартинов Л. В., к.т.н., доц. Никифоров Ю. О., к.т.н., доц. Кошарська Л. В., к.т.н. доц. Пізінцалі Л. В., к.т.н., доц. Александровська Н. І., старші викладачі Шахов В. І. та Потравко С. А., асистент Росомаха А. І.

Чималий теоретичний і прикладний досвід викладачів кафедри у вирішенні проблем судноремонту з урахуванням специфіки і високого ризику діяльності сприяв проведенню дисертаційних досліджень, відзначених авторською новизною з питань стратегічного розвитку та заснованих на базі системного підходу до проблем сучасного судноремонту.

Кафедра є засновником у дослідженнях проблем судноремонту з урахуванням специфіки розвитку сучасної галузі, є базою проведення профільних науково - технічних семінарів, а також рецензування дисертаційних досліджень і наукових статей за даним напрямком.

Узагальнюючи накопичений досвід наукових досліджень в галузі судноремонту на морському та річному транспорті і результати впровадження пропонованих методичних підходів у діяльності судноплавних компаній і морських судноремонтних підприємств, авторським колективом кафедри розроблюються навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. Викладачі кафедри публікують достатньо багато наукових статей. Цьому сприяє журнал «Проблеми техніки», який був заснований в 2002 році проф. Евдокимовим В.Д. – головним редактором.

Останнім часом на кафедрі розроблялися і продовжують виконуватися наукові дослідження за наступними темами: «Вдосконалення системи управління процесом судноремонту на базі сучасних методів і технологій», «Сучасні технології управління функціонуванням і розвитком судноремонту».

Завідувач кафедри «Технічне обслуговування та ремонт суден»

Нікіфоров 
Юрій Олександрович
 

доцент, кандидат технічних наук

 

Режим роботи кафедри«Технічне обслуговування та ремонт суден»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Технічне обслуговування та ремонт суден»

Адреса: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, ОНМУ, 906 ауд.

Телефон: +38(048)728-13-51.

Наверх