З гордістю і радістю повідомляємо нашим авторам і всім зацікавленим особам, що збірник наукових праць "Розвиток методів управління та господарювання на транспорті" успішно пройшов багатовимірний процес оцінки і індексується в базі Index Copernicus International. За результатами оцінки 2019 року експерти Index Copernicus встановили значення показника IСV 2019 = 82,15, що перевищило значення 2018 року.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорії Б (економічні науки). Збірник внесено до наукометричних баз даних: Google Scholar, Academic resource index. Research Bible (Японія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США). На всі опубліковані статті встановлюється цифровий індикатор DOI.

Наверх

background