Вступне слово проректора з НР ОНМУ Олексія НЕМЧУКА і проф. Ірини САВЕЛЬЄВОЇ

4-5 червня 2021 р. в ОНМУ кафедрою українознавства, історико-правових та мовних дисциплін було проведено Восьму міжнародну наукову конференцію «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри». В рамках міжнародного форуму було організовано круглий стіл «Становлення державної незалежності: історична практика й історична пам'ять (кінець ХХ ст. – 1-а половина ХХІ ст.)», який приурочено до 30-річчя незалежності України та до 25-ї річниці Конституції України.

Вітання учасників конференції у онлайні

Вітання учасників конференції у онлайні

Конференція відбувалася у змішаному режимі (оф- та онлайн) за участі науковців, громадських діячів, представників різних установ (бібліотек, архівів, видавництв тощо) з України, Румунії, Республіки Молдова, Німеччини, Литви, Польщі. Наскільки науковий рівень витримано організаторами конференції свідчать цифри: тільки докторів наук – 29 осіб, 26 кандидатів наук, а також, докторанти, аспіранти та студенти.

Організатор конференції проф. Микола МИХАЙЛУЦА, спворганізатор - проф. Ірина САВЕЛЬЄВА.

Організатор конференції проф. Микола МИХАЙЛУЦА, спворганізатор - проф. Ірина САВЕЛЬЄВА

Організатори і учасники 8-ї Міжнародної конференції

Організатори і учасники 8-ї Міжнародної конференції

За результатами конференції підготовлено Збірник наукових праць. Випуск 8. 480 с., презентація якого відбудеться 14 червня в Музеї української літератури Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені М.С.Грушевського за участі голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького, який особисто підтримав науковий форму і видання книги.

Учасники форуму у онлайн режимі

Учасники форуму у онлайн режимі

Робота мовної секції (проф. ОНМУ Василь СТОВПЕЦЬ, старші викладачі Олена ГОГУЛЕНКО, Оксана ДЗИНГЛЮК

Робота мовної секції (проф. ОНМУ Василь СТОВПЕЦЬ, старші викладачі Олена ГОГУЛЕНКО, Оксана ДЗИНГЛЮК

Робота мовної секції

Учансики конференції, керівники секцій (Олександр СТОВПЕЦЬ, Тарас ВІНЦКОВСЬКИЙ, Віктор САВЧЕНКО, Артем ФІЛІПЕНКО)

Мовна секція

Учасники

Наверх

background