27-28 травня 2021 року в Одеському національному морському університеті відбулася I Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку».

Конференція була організована кафедрою довузівської підготовки, факультетом по роботі з іноземними студентами ОНМУ за участю провідних учених, викладачів, аспірантів і громадських діячів, а також представників наукової спільноти вищих навчальних закладів із різних регіонів України за сприяння Китайської академії соціальних наук (КНР), Одеської обласної державної організації, Одеської національної наукової бібліотеки, Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України.

У конференції брали участь мовознавці, історики, культурологи, філософи, політологи, журналісти з 6 країн (Україна, Болгарії, Туреччина, Іспанії, КНР і США).

До відкриття конференції організатори видали колективну монографію, що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus (IC).

Міжкультурна комунікація як процес взаємозв'язку та взаємодії представників різних культур виявляє не тільки загальне, універсальне, але й специфічне, національне, самобутнє, що зумовлене розбіжностями в історії розвитку народів. Саме це є вектором діяльності факультету по роботі з іноземними студентами і пріоритетом співпраці ОНМУ з іноземними організаціями. В обставинах соціокультурних реалій сьогодення, а саме пришвидшеного нарощування інформаційного потенціалу суспільства, глобалізації та втрачання усталених кордонів між окремими державами, формуванням нового геополітичної та соціокультурної площини особливої актуальності набуває потреба в науковому осмисленні феномену міжкультурної комунікації, іманентна природа якого докорінно змінилася завдяки появі нових комунікаційних можливостей останніх кількох десятиліть. Конференція мала за мету організацію наукового дискурсу вітчизняних і зарубіжних учених у площині міжкультурної комунікації в глобалізаційному вимірі, що є актуальною проблемою сьогодення і потребує з’ясування низки питань, пов’язаних із загальнотеоретичними аспектами.

Форма роботи конференції змішана (офлайн і платформа Zoom)

    Робота конференції здійснювалася за 4 напрямами:
  1. Мовна міжкультурна комунікація
  2. Міжкультурні історичні зв’язки
  3. Інформаційний простір і міжкультурна комунікація
  4. Міжкультурна комунікація студентів-іноземців у процесі фахової підготовки.

Під час роботи пленарного засідання були представлені доповіді на актуальну тематику: постдоктор, доцент Національного інституту соціального розвитку КАСН, почесний член ТАУ Ма Фен присвятив свій виступ модернізації соціального управління в Китаї; професор Ахмет Ескіджумали з Туреччини зосередив увагу на міжкультурних впливах використання соціальних медіа на іноземних студентів.

Також були представлені доповіді на теми міжкультурних історичних зв’язків в Україні, починаючи з козацької доби в Османській імперії, і українсько-польські, українсько-болгарські, українсько-гагаузькі, українсько-китайські міжкультурні діалоги.

Особливо гостро прозвучала доповідь доктора політичних наук, професора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Наталії Ніколаєнко, що присвячена проблемі комунікаційної складової російсько-української гібридної війни. Не оминули увагою дослідники і проблем довіри до медій, сучасного українського білінгвізму, значення документної комунікації в управлінській діяльності.

Отже, І Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку» в стінах Одеського національного морського університету зібрала провідних фахівців з представленої галузу, як вітчизняних, так зарубіжних. Тішимось, що організатори обіцяють щорічно проводити наукові форму.

Наверх

background