​​

​​

18 серпня 2021 року відбулася зустріч Ректора ОНМУ професора Сергія Васильовича Руденка з академіком Національної академії правових наук України, доктором юридичних наук, професором, першим заступником Голови Верховної Ради України, Русланом Олексійовичем Стефанчуком за участтю та ініціативою доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, завідувача кафедри цивільного і трудового права ОНМУ Сергія Олександровича Кузніченка, щодо співпраці між апаратом Верховної Ради України та Одеським національним морським університетом.

Після зустрічі з Першим заступником Голови ВР України в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося підписання Угоди про співпрацю між Інститутом та Одеським національним морським університетом.

​​

​​

Угода передбачає:

Залучення науково-педагогічних працівників правничих спеціальностей Одеського національного морського університету до розроблення наукових концепцій розвитку національного законодавства, проведення порівняльних досліджень законодавства України та законодавств іноземних держав та проблеми приведення національного законодавства у відповідність до нормам міжнародного права, проведення моніторингу ефективності чинного законодавства України та прогнозування наслідків його застосування.

Проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів ОНМУ спеціальності 081 "Право" з відповідним закріпленням за ними Призначати керівників від баз практики з числа кваліфікованих працівників відповідних підрозділів Інститута законодавства Верховної Ради України.

Здобувачі вищої освіти в ОНМУ отримали можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання Програми практики тощо.

Сторони угоди братимуть участь в організації та проведенні спільних науково-практичних заходів з проблемних питань законодавства, його розвитку та вдосконалення, а також перспектив законодавчої діяльності.

Директор Інституту законодавства Ілона Куровська та ректор Одеського національного морського університету Сергій Руденко відзначили важливість взаємовигідного партнерства, спрямованого на забезпечення розвитку фундаментальних і прикладних досліджень законодавства України, а також підвищення потенціалу майбутніх фахівців, сприяння їхній практичній підготовці тощо.

​​

Наверх

background