У період з 13.05. по 14.05.22 р., професорсько-викладацьким складом кафедри Практичної психології, Учбово-наукового гуманітарного інституту ОНМУ, була підготовлена і успішно, на високому науково-практичному рівні, проведена III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі».

  Учасників конференції вітали організатори і гості, серед яких відомі учені провідних ВНЗ України і Європи:
 • Олексій НЕМЧУК - проректор з наукової роботи ОНМУ, доктор технічних наук, професор;
 • Костянтин ЄГУПОВ - директор НДІ фундаментальних і прикладних досліджень ОНМУ, д.т.н., професор;
 • Валентина САМОЙЛОВСЬКА - директор ННМГИ ОНМУ, кандидат економічних наук, доцент;
 • Росина ШЕВЧЕНКО - зав. каф. Практичній психології ОНМУ, доктор психологічних наук, професор;
 • Владислава ЧАВДАРОВА - кандидат психологічних наук, професор Великотирновського університету ім. Св. Кирила і Мефодія (БОЛГАРІЯ);
 • Геннадій КЕРЕУШУ - д. м. н., доцент кафедри Психіатрії, наркології і медичної психології ГУМФ (МОЛДОВА);
 • Леонід ВЕЛИТЧЕНКО - доктор психологічних наук, професор каф. Сімейної і спеціальної педагогіки і психології ПУНПУ імені К.Д.Ушинського;
 • Вікторія КОРНЕЩУК - зав. каф. Психології і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор;
 • Петя ГЕНКОВА - доктор психологічних наук, професор факультету бізнес-психології Університету прикладних наук (НІМЕЧЧИНА)

Після закінчення пленарного засідання, учасники конференції продовжили плідну роботу в п'яти тематичних секціях конференції:
1 секція. «Інноваційні підходи до теоретико-методологічних проблем у сучасній психології».
Керівник секції: Бондаревич С. М. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри Практичної психології ННМГІ ОНМУ
Секретар: Пахмурный В. А. - кандидат медичних наук, доцент кафедри Практичної психології ННМГІ ОНМУ.
2 секція. «Емпіричні розробки у сфері життєдіяльності людини у сучасному просторі».
Керівник секції: Чумаєва Ю. В. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри Практичної психології ННМГІ ОНМУ.
Секретар: Мендело В. В. - асистент кафедри Практичної психології ННМГІ ОНМУ.
3 секція. «Інноваційний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін соціуму».
Керівник секції: Кернас А. В. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри Практичної психології ННМГІ ОНМУ.
Секретар секції: Савчук О. Р. - студентка 1 курсу ННМГІ ОНМУ.
4 секція. «Соціально-психологічні проблеми сучасного суспільства перед викликами війни: економічні, соціальні та етнокультурні аспекти».
Керівник секції: Рєпнова Т. П. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри Практичної психології ННМГІ ОНМУ
Секретар секції: Діколь-Кобріна О. А. - старший викладач кафедрі Практичної психології ННМГІ ОНМУ.
5 секція. «Теоретіко-методологічне дослідження особистості у різних сферах діяльності».
Керівник секції: Котляр Л. І. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри Практичної психології ННМГІ ОНМУ.
Секретар секції: Бондарчук В. Б. - старший викладач кафедри Практичній психології ННМГІ ОНМУ.

У науковій конференції взяли активну участь представники багатьох учбових закладів, у тому числі міжнародних. На конференцію було представлено 70 доповідей, більшість з яких були прочитані, обговорені і схвалені учасниками конференції. У доповідях була висвітлена низка актуальних питань по конкретним психологічним проблемам і методам їх вирішення.

Розглянуті і схвалені наукові дослідження, проведені учасниками конференцій. У широкому спектрі проблем розглянуті питання гармонійного розвитку особистості. Велика увага на конференції була приділена студентської науки. Доповіді по темі випускних кваліфікаційних робіт, надані студентами, успішно пройшли апробацію. Студенти отримали неоцінний науково-практичний досвід, який їм згодиться при захисті дипломних робіт, а також в їх подальшій професійній діяльності.

  Окрім секційних засідань, учасники конференцій змогли брати участь в мастер-класах:
 • «Загальні принципи надання першої до медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях», який провела доцент Бондаревич С. В.;
 • «Швидка самодопомога при складних емоційних станах», який провела старший викладач Малиш В. Є.

Доцентами кафедри Практичної психології Рєпновой Т. П. и Чумаєвой Ю. В., було підготовлено і представлено, учасникам конференції, авторську фотосесію: « Діти війни.2014 – 2022 р.р.», котра мала велике виховне патріотичне значення для студентської молоді.

Наукову конференцію в онлайн-режимі, за технічної підтримки студентів Сергія Чендорогло и Олександри Савчук, успішно провела старший викладач кафедри Практичній психології Малиш В. Є.

За результатами конференції буде виданий Збірник наукових праць конференції, якому буде присвоєний інформаційний класифікаційний номер. Охочі зможуть отримати сертифікат учасника конференції.

Звіт

Наверх

background