21 квітня 2023 року о 13:10
завідувачка кафедри «ЦИВІЛЬНОГО та ТРУДОВОГО ПРАВА», к.ю.н, доцент
ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА КУЗНІЧЕНКО
провела
Бінарне лекційне заняття з дисципліни «ТРУДОВЕ ПРАВО»
за темою:
«Трудовий договір»
для здобувачів 2 курсу бакалавру спеціальності «ПРАВО» 1 та 2 групи

Запрошена: начальник відділу кадрів ОНМУ
Ольга РЯБОШАПКО

Лекційне бінарне заняття проводилося на дистанційній платформі ZOOM у зв’язку з запровадженням в м. Одеса воєнного стану у зв'язку з війною між рф та Україною

21 квітня 2023 року за планом передбаченим робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни «Трудове право » були розглянуті наступні питання:

1. Особливості працевлаштування працівників за трудовим договором та контрактом.

2. Правове врегулювання праці за сумісництвом та суміщенням.

3. Особливості працевлаштування здобувачів денної та заочної форми навчання.

4. Особливості працевлаштування ВПО.

5. Аналіз судових справ із трудових спорів та шляхи їх вирішення в судовому порядку.

На бінарному занятті були присутні: запрошена начальник відділу кадрів ОНМУ - Ольга Рябошапко, академічна спільнота ННМГІ та здобувачі 2 курсу спеціальності «Право».

Ольга Рябошапко на початку заняття конструктивно та докладно розповіла, як укладається трудовий договір, його особливості, відмінність його від контракту та за якими підставами можна його розірвати. Також розказала, загалом, про особливості своєї професії. Багато було поставлено запитань від здобувачів та академічної спільноти, на які пані Ольга дала вичерпні відповіді. На бінарному занятті, начальник відділу кадрів ОНМУ пані Ольга багато чого порадила здобувачам, відштовхуючись від власного трудового досвіду на посаді працівника відділу кадрів.

На бінарному занятті академічній спільноті та здобувачам було роз’яснено правову природу, види та характеристику трудового договору, особливості та порядок прийому на роботу працівників, було наведено практичні приклади щодо працевлаштування здобувачів денної та заочної форми навчання, роз’яснено питання щодо сумісництва та суміщення професій, схарактеризовано питання щодо випробування при прийнятті на роботу, розглянуто питання щодо підстав та процедури звільнення працівників з роботи.

Практичний досвід пані Ольги викликав у здобувачів неабияку зацікавленість, що призвело до великої кількості запитань, а саме, велику зацікавленість у академічної спільноти та здобувачів викликала розповідь пані Ольги щодо відпустки в умовах воєнного стану, а також пілстави звільнення працівників в умовах скорочення посад та реорганізації підприємств, надання таким категоріям осіб нового місця роботи. Дуже цікавою була інформація стосовно працевлаштування нових працівників на посаду особи, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років. У свою чергу, здобувачі отримали вичерпні відповіді на свої запитання.

Старший викладач кафедри ЦТП Аліса Беніцька поставила декілька запитань щодо процесу працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО), особливостей роботи на підприємствах, існування пільг для цієї категорії осіб та виплати допомоги.

Також пані Ольга зазначила, що в умовах воєнного стану, роботодавцю дозволено укладати строкові договори з новими працівниками, зокрема, для заміни тимчасово відсутніх працівників (які фактично відсутні через евакуацію в іншу місцевість, місцезнаходження яких невідоме, які тимчасово втратили працездатність тощо). В умовах воєнного стану законодавець передбачив і інші особливості регулювання трудових відносин, зокрема, в частині робочого часу та часу відпочинку, переведення на іншу роботу та зміни умов праці, оплати праці тощо.

Завідувач кафедри ЦТП Оксана Кузніченко, звернула увагу усіх присутніх на те, що організація трудових відносин в умовах воєнного стану відображається в особливостях трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором із фізичними особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану". На період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України.

Відповідно до ст. 43 Конституції України держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Старший викладач кафедри МП Ірина Данілова зазначила, що відповідно до оновленого законодавства у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. Із метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі, внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Магістр 1 курсу Оксана Іваніщенко запитала, чи були випадки трудових спорів в ОНМУ та чи є судові справи з розгляду цих спорів. Дуже цікавим є те, що пані Ольгою було зазначено, що трапляються випадки, коли інтереси роботодавців і найманих працівників не завжди співпадають, і природнім є можливість зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин. Тому, актуальною проблемою є розв’язання трудових спорів, що виникають між роботодавцем із одного боку та конкретним працівником або трудовим колективом, із іншого боку. Як приклади, було наведені судові справи ОНМУ з вирішення трудових спорів із питань, пов’язаних зі звільненням працівників та шляхи їх вирішення в судовому порядку.

Виступ Ольги Рябошапко був змістовним та корисним здобувачам. Цікаво викладений матеріал та багато прикладів із практики стануть здобувачам у нагоді для більш кращого розуміння теми та особливостей працевлаштування в період воєнного стану.

На бінарному занятті багато актуальних запитань поставили члени академічної спільноти: ст. викладач кафедри КАП Фесан Марія, ст. викладач кафедри ЦТП Беніцька Аліса, ст. викладач кафедри ЦТП Горбаньов Ігор, ст. викладач кафедри МП Пальченко Алла, ст. викладач кафедри МП Данілова Ірина, ст. викладач кафедри УЗІПтаМД Гогуленко Олена, здобувачі першого (бакалаврського) освітнього рівня Дерменжи Мілісента, Узун Аліна, Ярмоленко Діана та Березовська Катерина, а також на зустрічі були присутні здобувачки другого (магістерського) освітнього рівня Іваніщенко Оксана, Яківчук Ганна.

Ми вдячні за участь начальнику відділу кадрів ОНМУ Ользі Рябошапко за актуальний матеріал, а членам академічної спільноти за увагу та зацікавленість!

Наверх

background