26 квітня 2023 року о 11:40
завідувачка кафедри «ЦИВІЛЬНОГО та ТРУДОВОГО ПРАВА», к.ю.н, доцент
ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА КУЗНІЧЕНКО
в рамках проведення тижня охорони праці, присвяченому Всесвітньому дню охорони праці відповідно до наказу 143-орг ОНМУ від 14.04.23 р.
для здобувачів 2 курсу бакалаврату спеціальності «Право»
провела
декційне заняття з теми: «Охорона праці»
Лекційне заняття проводилося на дистанційній платформі ZOOM у зв’язку з запровадженням у м. Одеса воєнного стану
    26 квітня 2023 року з навчальної дисципліни «Трудове право» були розглянуті наступні питання:
  1. Поняття охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці".
  2. Організація охорони праці на підприємстві.
  3. Гарантії прав працівника на охорону праці.
  4. Особливості охорони праці жінок та неповнолітніх.
  5. Аналіз рішень ЄСПЛ щодо охорони праці.

Завідувачка кафедри ЦТП Кузніченко О.В. в рамках теми розповіла, що перед початком роботи нового працівника роботодавець згідно зі ст. 29 КЗпП зобов’язаний проінформувати його під розписку про умови праці, наявні на його робочому місці. У тому числі, про всі небезпечні чи шкідливі виробничі фактори, які ще не усунуто, та про можливі наслідки їх впливу на здоров’я працівника, а також про можливі пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

Крім того, при прийнятті на роботу всі працівники повинні за рахунок роботодавця пройти вступний інструктаж, навчання, перевірку знань, первинний інструктаж на робочому місці, стажування і набуття навичок безпечних методів праці. Тільки після цього працівники допускаються до самостійної роботи. Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці, а первинний — безпосередній керівник працівника. Надалі з працівниками повинні проводитися повторні інструктажі (раз на квартал при виконанні робіт підвищеної небезпеки або раз на півріччя), решту позапланові (при зміні правил охорони праці, зміни в обладнанні або при порушенні працівником правил охорони праці) та цільові інструктажі (зокрема, при разових роботах, не пов’язаних зі спеціальністю). Інформація про проведення інструктажів має вноситися до відповідного журналу, завірені підписом як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

На лекційному занятті з доповідями виступали здобувачі 2 курсу бакалаврату спеціальності «Право»: Капшук Ігор, Сальникова Марія, Печнікова Валерія. Організацією наукових досліджень з проблем охорони праці займалася завідувачка кафедри «Цивільного та трудового права» Кузніченко Оксана Валеріївна.

Оксана Валеріївна детально та докладно розповіла загальні відомості щодо охорони праці, надала здобувачам актуальну інформацію щодо діючих нормативно-правових актів, які регулюють ці питання. Протягом заняття здобувачам було роз’яснено правову природу, характеристику змісту охорони праці, викладено науковий матеріал, було наведено практичні приклади вирішення справ з питань охорони праці Європейського суду з прав людини. Також було розглянуто законодавчу базу Кодексу законів про працю України, зроблено аналітичну роботу та узагальнено виступи здобувачів.

Здобувачка 1 групи Марія Сальникова підготувала цікаву доповідь за темою «Охорона праці жінок», де розглянула питання охорони праці жінок з огляду на сучасний стан. Вона зазначила, що конституційні положення щодо охорони праці жінок були деталізовані у ст. 10 Закону України «Про охорону праці», Кодексі законів про працю України, у якому цьому питанню відведено окрему главу під назвою «Праця жінок» та в інших нормативно-правових актах. Відповідно до ст. 174 КЗпП забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт з санітарного та побутового обслуговування). Посилаючись на міжнародні стандарти щодо захисту трудових прав жінок та особливостей регулювання жіночої праці, держава надає гарантії прав жінкам та встановлює вимоги щодо організації охорони праці без шкоди для здоров’я та материнства.

Завідувачка кафедри ЦТП, Оксана Валеріївна зазначила механізм захисту законних прав та інтересів жінок, а також необхідність реалізовувати державні програми у сфері розвитку праці жінок.

Печникова Валерія зробила актуальну доповідь за темою: «Охорона праці неповнолітніх»,де аналізувала ст. 190 КЗпП України, ст. 11 Закону України "Про охорону праці", в яких зазначено права неповнолітніх працівників та особливості охорони праці. Так, у КЗпП України трудові правовідносини за участю неповнолітніх регулюються главою XIII, яка має назву «Праця молоді». Згідно зі ст. 187 КЗпП України неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а що стосується охорони праці, робочого часу тощо, вони користуються пільгами, встановленими законодавством України. Зазначила, що, посилаючись на ст. 51 КЗпП України, де встановлено, що для працівників, які не досягли вісімнадцяти років - встановлена скорочена тривалість робочого часу. Зокрема, для неповнолітніх від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років та учнів віком від 14 до 15 років, які працюють протягом канікул, – 24 години на тиждень.

Завідувачка кафедри ЦТП Кузніченко О.В. закрепила доповідь здобувачки науково-практичними матеріалами, виокремила такі питання як: правила прийому неповнолітніх на роботу, особливості умов праці щодо них; на прохання здобувачів надала юридичну консультацію деяким здобувачам щодо їх прав та особливостей при працевлаштуванні. Також виступив з доповіддю та надав приклади судових рішень по цій проблематиці Ігор Капшук, розповівши про існуючу практику звернень до ЄСПЛ. Здобувачам було надано цікаву інформацію щодо вирішення питань з охорони праці у Європейському Союзі, наведено реальні приклади праці ЄСПЛ у вирішенні справ щодо порушення охорони праці, такі як: «Сіліадін проти Франції», «Кудак против Литви», «Антович і Міркович проти Чорногорії». Дослідження судових рішень Європейського суду з прав людини допомогли здобувачам більш детально розглянути їх структуру, ознайомили з реальним застосуванням норм викладених у статтях Європейської конвенції з прав людини.

За умови агресії з боку рф, економічної, екологічної та демографічної кризи в Україні склалася надзвичайно складна ситуація з безпекою та умовами праці на більшості вітчизняних підприємствах різних форм власності, до того ж дослідження викладених вище судових рішень яскраво підкреслило те, що навіть у сучасному суспільстві проблеми з додержанням норм зберігають свою актуальність у країнах Європейського Союзу.

Отже, під час заходу присутні здобувачі були ознайомлені зі змінами у трудовому законодавстві та нормативних актах із охорони праці. Особливу увагу було приділено обговоренню питань трудових відносин, гарантіям прав працівників на охорону праці, особливостям охорони праці жінок та неповнолітніх і застосуванні практики ЄСПЛ.

Здобувачі 2 курсу спеціальності «Право» вдячні завідувачці кафедри «Цивільного та трудового права» Кузніченко О.В. за нагоду взяти участь у тижні, присвяченому питанням з охорони праці. Наукові доповіді, що були розглянуті на лекційному занятті, допомогли здобувачам глибше зануритися у особливості трудового права та детальніше розглянути складні питання, які охоплює сфера охорони праці. Матеріал, розглянутий на лекції, допоміг здобувачам краще зрозуміти дію сучасного трудового законодавства під час воєнного стану.

Наверх

background