​​

​​

Вітаємо нового доктора філософії з менеджменту за напрямком управління та адміністрування!
​​

2 лютого 2024 в Одеському національному морському університеті відбувся публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» (ОНП Управління проєктами) Ходікової Інни Володимирівни на тему: «Управління проєктами транспортно логістичного забезпечення туристичних центрів». Дослідження підготовлено на кафедрі управління логістичними системами і проєктами. ​​

Науковий керівникЛапкіна Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри управління логістичними системами і проєктами, ОНМУ.

Голова ради:
Пітерська Варвара Михайлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації портів і технології вантажних робіт, ОНМУ.
Рецензенти:
Ковтун Тетяна Антонівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління логістичними системами і проєктами, ОНМУ;
Малаксіано Микола Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічної кібернетики й інформаційних технологій ім. професора Р.В. Меркта, ОНМУ.
Опоненти:
Хрутьба Вікторія Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, Національний транспортний університет;
Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, Національний університет «Запорізька політехніка».

Вітаємо всіх учасників заходу з важливим науковим здобутком!

Наверх

background