Нові проекти Горизонт 2020
doc pdf

У 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Дане членство надало українським учасникам рівноправний статус з їхніми європейськими партнерами, а також відкрило можливості впливу на формування змісту Програми.

«Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів євро, розрахована на 2014 – 2020 роки.

  Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань:
 • зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців;
 • сприяти розвитку інноваційності та конкурентноспроможності європейської промисловості й бізнесу;
 • за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного європейського суспільства.
  Відповідно до цих завдань, Програму «Горизонт 2020» поділено на три основні напрямки:
 1. Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи гуманітарні;
 2. Лідерство у галузях промисловості, у яких фінансується розробка нових технологій і матеріалів, включно з IКT, та космічні дослідження; крім того, в межах цього напряму доступні фінансові інструменти для впровадження інновацій у малому та середньому бізнесі;
 3. Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів: від поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до питань європейської ідентичності і культурної спадщини.

Українські установи, організації з кожним роком беруть все активнішу участь у програмі «Горизонт 2020». Починаючи з 2014 року і дотепер (станом на липень 2020 року) українські учасники отримали 182 гранти на суму 31 830 000 євро. Загальна кількість участей українських організацій – 256.

  Найбільше фінансування було залучено:
 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – 2,06 млн євро;
 • ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» – 1,41 млн євро;
 • ТОВ «НАНОТЕХЦЕНТР» – 1,34 млн євро;
 • ТОВ «Політеда Клауд» – 1,22 млн євро;
 • ТОВ «SolarGaps» – 1,05 млн євро.
  Найбільша кількість проєктів:
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 8;
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – 7;
 • Спілка геологів України – 7;
 • ТОВ «НАНОТЕХЦЕНТР» – 6;
 • Інститут фізики Національної академії наук України – 6.
  Статистика участей:
 • 50,8% (16,18 млн євро) – середні та малі підприємства;
 • 22,1% (7,05 млн євро) – наукові установи;
 • 17,5% (5,58 млн євро) – ЗВО;
 • 4,9% (1,56 млн євро) – інші установи;
 • 4,6% (1.46 млн євро) – органи виконавчої влади.
Найбільша кількість учасників у регіонах:
 • Київ – 178;
 • Львів – 23;
 • Харків – 19.
  • Найбільша кількість грантів за напрямами:
  • Дії Марії Складовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри – 49;
  • Безпечна, чиста та ефективна енергетика – 21;
  • Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали – 17;
  • Розумний, екологічно чистий, інтегрований транспорт – 11;
  • Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка– 11;
  • Європейські дослідницькі інфраструктури – 10.

  Що два роки Європейська Комісія готує і публікує Робочі Програми для кожного окремого напряму. 27 жовтня 2017 року Європейська Комісія представила нову Робочу програму «Горизонт 2020», що охоплює 2018, 2019 та 2020 бюджетні роки і передбачає фінансування на рівні близько 30 мільярдів євро.

  НАЦІОНАЛЬНІ КОНТАКТНІ ПУНКТИ

  Для надання інформації щодо можливостей програми Горизонт 2020, консультацій потенційних учасників на шляху від ідеї до реалізації проектів, допомоги у пошуку партнерів, Міністерством освіти і науки створено мережу національних контактних пунктів (НКП) та регіональних контактних пунктів (РКП). Вони діють, переважно, на базі університетів та наукових установ, і розподілені відповідно до різних конкурсних напрямків програми «Горизонт 2020». Усі консультації надаються безкоштовно.

  З метою приведення діяльності НКП до європейських стандартів, МОН затверджено Положення про національний контактний пункт Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» наказом МОН від 08.12.2016 р. №1469.

  28 липня 2020 року національним координатором мережі контактних пунктів призначено керівника експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору директорату науки та інновацій МОН Віталія Чернюка.

  Наверх

  background