Кафедра журналістики та мовної комунікації у порівнянні з іншими такими ж структурними підрозділами є досить молодою. Кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Сікорська Вікторія Юріївна.

Спочатку з назвою кафедра довузівської підготовки заснована у січні 2020 року в складі факультету по роботі з іноземними студентами ОНМУ, згодом була перейменована в кафедру журналістики та мовної комунікації.

Своєю навчально-методичною, науковою, організаційною та теоретично-прикладною діяльністю кафедра спочатку здійснювала мовну підготовку студентів-іноземців ОНМУ та іноземних громадян до вступу до закладів вищої освіти України, але сьогодні проводить підготовку фахівців денної та заочної форми навчання всього ОНМУ та готує майбутніх фахівців зі спеціальності 061»Журналістика».

Кафедра є випускова з напряму підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» і ставить за мету забезпечити ґрунтовні знання та практичні навички з журналістики.

Завдання кафедри – посприяти створенню конкурентоспроможної генерації журналістів, які бажають реалізувати власні інформаційні, соціальні й наукові проєкти, а також усвідомлювати важливість своєї ролі в сучасному медіапросторі України та світу.

Дисципліни, що викладають співробітники кафедри:
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
«Сучасна українська мова медіа»;
«Українська мова як іноземна»;
«Англійська мова (за професійним спрямуванням)»;
«Ділова англійська мова»;
та фахові дисципліни за освітньою програмою «Журналістика та соціальні комунікації».

Кафедра виконує наукову планову держбюджетну тему «Міжкультурна комунікація: аналіз і стратегії розвитку в контексті глобалізації та соціокультурних трансформацій» (науковий керівник – к.філол.н., доцент Сікорська В.Ю.), яка охоплює дослідження міжкультурної комунікації крізь призму стратегій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в контексті глобалізації та аналізу взаємодії культурних спільнот у сучасному соціокультурному просторі.

Наукова діяльність кафедри реалізована через систематичні наукові публікації та виступи співробітників на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. При кафедрі діє науковий журнал категорії Б (035 Філологія) «Причорноморські філологічні студії».

Завідувачка кафедри журналістики та мовної комунікації

Сікорська 
Вікторія Юріївна
 

доцент, кандидат філологічних наук


 

Режим роботи кафедри журналістики та мовної комунікації

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри кафедри журналістики та мовної комунікації

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, каб. лаб. корп., ОНМУ

Телефон:

Кафедра журналістики та мовної комунікації

Наверх

background