Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Економіка" 
рівень - магістр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Методологія наукових досліджень і методика викладання економічних дисциплін
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічна безпека підприємства
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічна діагностика
+
+
немає потреби
+
+
+
Економічне і бізнес-моделювання
+
+
немає потреби
+
+
+
Проектне управління
+
+
немає потреби
+
+
+
Стратегічний менеджмент
+
+
немає потреби
+
+
+
Управління потенціалом підприємства
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка і організація діяльності сервісних підприємств морського транспорту
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка і організація портового господарства
+
+
немає потреби
+
+
+
Сучасна економічна теорія
+
+
немає потреби
+
+
+
Цивільний захист та охорона праці в галузі
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка і організація діяльності судноплавних компаній
+
+
немає потреби
+
+
+
Економіка і організація пасажирських перевезень
+
+
немає потреби
+
+
+
Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності
+
+
немає потреби
+
+
+
Міжнародне економічне право
+
+
немає потреби
+
+
+
Фінансовий менеджмент
+
+
немає потреби
+
+
+
Міжнародні стандарти фінансової звітності
+
+
немає потреби
+
+
+
Управління розвитком організацій
+
+
немає потреби
+
+
+
Судновий менеджмент і фрахтові операції
+
+
немає потреби
+
+
+

5. Інформаційне забезпечення

Наверх