Спеціальність: 073 Менеджмент

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання

Освітня програма

Метою освітньої програми «Бізнес-адміністрування» є опанування знаннями та вміннями щодо виконання та/або управління бізнес-операціями і прийняття рішень, а також ефективної організації людей та інших ресурсів; спрямування діяльності організації по досягненню поставлених цілей і завдань.

Навички та вміння, отримані в ході навчання:
 • контроль та нагляд за діловими операціями та пов'язаними з ними сферами, в тому числі бухгалтерський облік, фінанси, маркетинг, логістика;
 • бізнес-планування;
 • моніторинг щоденних бізнес-операцій;
 • розробка та впровадження організаційних змін;
 • контроль за впровадженням політики компанії;
 • управління ризиками;
 • діагностування стану підприємства;
 • розробка та впровадження стратегій компанії.

Випускники даної спеціальності можуть працювати:
 • в якості керівників, адміністраторів, менеджерів;
 • на посадах в апараті управління підприємств і організацій морського транспорту та інших галузей народного господарства, сфери туристичних послуг, у фінансових установах, у консультаційних центрах, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління;
 • на керівних посадах в апараті міністерств та органів регіонального та місцевого управління.
Основні дисципліни, які вивчають студенти:
 • Ділове адміністрування
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Системний аналіз і управлінські рішення
 • Теорія і практика бізнес-планування
 • Управління інноваціями в бізнесі
 • Публічне адміністрування
 • Діагностика стану підприємства
 • Правове регулювання бізнес процесів
 • Міжнародне право
 • Формування команди
 • Етика в управлінні
 • Фінансовий менеджмент
 • Оподаткування міжнародної діяльності
 • Ділові комунікації в бізнесі
 • Креативні технології в управлінні та бізнесі
 • Ризик менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Менеджмент
 • Соціальна відповідальність в бізнесі
Наверх