Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" 
рівень - магістр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Іноземна мова професійного спрямування
+
+
немає потреби
+
+
+
Охорона праці в галузі та цивільний захист
+
+
+
+
+
+
Методологія наукових досліджень
+
+
+
+
+
+
Технології систем комп’ютерного зору на платформі OpenCV
+
+
+
+
+
+
Крос-платформні застосування у середовищі QT
+
+
+
+
+
+
Технології та засоби систем позиціонування
+
+
+
+
+
+
Розробка Web-застосувань для мобільних та вбудованих систем
+
+
+
+
+
+
Стандарти та реалізації концепції Інтернет-речей
+
+
+
+
+
+
Організація та проектування систем на базі контролерів та сенсорів
+
+
+
+
+
+
Психологія і педагогіка вищої школи
+
+
немає потреби
+
+
+
Розподiленi iнформацiйнi системи та технологii
+
+
+
+
+
+
Інтелектуальні транспортні системи
+
+
+
+
+
+
Програмування мобільних пристроїв
+
+
+
+
+
+
Технології передавання даних сенсорних мереж
+
+
+
+
+
+

5. Інформаційне забезпечення

Наверх