Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" 
рівень - PhD

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Професійна англійська мова наукового спілкування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Історія та філософія науки
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методи прикладного моделювання
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Експертні комп'ютерні інформаційні техно-логії та комп'ютерні інформаційні техно-логії з елементами штучного інтелекту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методи наукових досліджень та планування експерименту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Педагогіка та психологія вищої школи
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Бази даних і знань
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Надійность та безпека інформаційних систем
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Сучасна теорія управління в інформаційних системах
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Чисельні методи математичного моделювання
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Статистичний аналіз часових рядів – оптимальні моделі та прогнозування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Нейронні ланцюги та математичні методи прийняття рішень
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Теорія ймовірності та математична статистика
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Інформаційні технології в науці та освіті
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Моделювання комп'ютерних інформаційних систем
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія управління ризиками
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Інформаційні технології та підтримка прийняття рішень в управлінні проектами
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби

5. Інформаційне забезпечення

Наверх