Увага ‼️ в ОНМУ буде проведено 1 етап Міжнародного студентського конкурсу стартапів«TourSystemUkrChallenge»

Запрошуємо студентів ОНМУ взяти участь у Міжнародному студентському конкурсі стартапів «TourSystemUkrChallenge», що проводиться за напрямами:
📌«Start-up. Tour»;
📌«Start-up. Hospitality»;
📌«Start-up. Restaurant».
Терміни проведення Конкурсу:
І етап – до 1 березня 2023 р. учасники, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають свої стартап-проєкти на розгляд конкурсній комісії.
Конкурсна комісія відбирає не більше двох кращих бізнес-ідей та подає до ДТЕУ для участі у другому турі Конкурсу. До 11 березня ЗВО направляють відібрані стартап-проєкти.
☝️Вимоги до оформлення стартап-проєкту. Робота виконується українською або англійською мовою. Текст друкується з одного боку аркуша паперу формату А4 (210х297мм), шрифтом TimesNewRoman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, поля: верхнє – 2 см, праве – 1 см, ліве – 3 см. Обсяг не повинен перевищувати 25 сторінок без урахування додатків.

☝️Структура стартап-проєкту:
✅ Назва, зміст.
✅ Концепція (локація, функціональні характеристики, концептуальний стиль та атмосфера, сервісна концепція, бренд-бук).
✅ Бізнес-процеси (продукту/послуги/технології).
✅ Бюджет проєкту (інвестиції, цінова політика, фінансові результати, ефективність).
✅ Резюме.
✅ Список використаних джерел.
✅ Додатки.

До роботи, за наявності, додаються довідки про впровадження результатів, копії патентів, статей авторів тощо. Додаткова інформація міститься в додатках.

☝️Критерії оцінювання стартап-проєкту:
1. Актуальність, прикладне значення роботи.
2. Самостійність, оригінальність і обґрунтованість бізнес-ідеї.
3. Системність, аргументованість і повнота викладення матеріалів.
4. Доцільність та коректність застосованих методів дослідження.
5. Відповідність вимогам щодо оформлення.
6. Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, рисунки, роздатковий матеріал тощо).
7. Захист та презентація роботи у форматі пітчингу (вичерпність і змістовність відповідей, володіння матеріалом).
Склад оргкомітету:
Голова оргкомітету д.е.н., професор Савельєва І.В. – проректор з наукової роботи ОНМУ
Заступник голови к.е.н., доцент Наврозова Ю.О. – зав. кафедрою «ПТ»;
Секретар Ремзіна Н.А. – викладач кафедри «ПТ».
Члени оргкомітету:
д.е.н., професор Лапкіна І.О. – зав. кафедрою «УЛСП»;
д.е.н., професор Постан М.Я. – зав. кафедрою «ММ»;
д.е.н., професор Жихарєва В.В. – зав. кафедрою «ЕФ»;
к.е.н., доцент Іванов А.М. – в.о. директора ННІІТІП;
д.е.н., професор Балджи М.Д. – проф. кафедри «ПТ»;
к.е.н., доцент Гребенник Н.Г. – доц. кафедри «ПТ»;
д.т.н., доцент Малаксіано М.О. – зав. кафедри «КТКйІТ імені професора Р.В. Меркта».

Наверх

background