Оголошується конкурс курсових проектів на тему: «Обгрунтування календарного плану роботи групи суден» з дисципліни «Управління роботою флоту» пам'яті к.т.н., доц. Мироненко Анатолія Федоровича 26 травня 2016 року в 13.00, ауд. 313 Л.К.

Ініціатор проведення конкурсу і засновник преміального фонду:
Громадська організація «Водники ОНМУ» в особі заступника директора ДП «УкрНДІМФ», к.т.н., доцента Яценка Олександра Володимировича.
Організатор конкурсу: кафедра «Морські перевезення» ОНМУ
Науковий керівник конкурсу - Шибаєв О. Г., д.т.н., проф., зав. кафедрою «Морські перевезення» ОНМУ
Члени журі:
ст. викл. каф. «МП» Чайковський І. В.
ст. викл. каф. «МП» Тіхоніна І. І.
ас. каф. «МП» Дрожжин О. Л.
ас. каф. «МП» Кравченко А. А.

Наверх

background