Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Транспортні технології" 
рівень - PhD

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Професійна англійська мова наукового спілкування
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методичні основи та практичні аспекти аналізу інформаційних джерел
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Теоретичні основи структуризації наукового дослідження, підготовки рукопису та захисту дисертації
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методи наукових досліджень та планування експерименту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Педагогіка та психологія вищої школи
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія формування тарифів та фрахтів у системі морських перевезень
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія управління проектами
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Наукові основи організації технологічних процесів перевезення вантажів і пасажирів, а також управління роботою флоту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Наукові основи організації технологічних процесів переробки вантажів і управління роботою порту (транспортного вузлу)
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Наукові основи організації та управління роботою спеціалізованого флоту
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологічні основи управління трудовими ресурсами підприємств транспортної інфраструктури
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Наукові основи організації та управління обслуговуванням вантажів і транспортних засобів у портах (транспортних вузлах)
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Наукові основи конкуренції
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Теоретичні та методологічні основи прийняття управлінських рішень
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Системна інтеграція процесів доставки вантажів
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Управління проектами та програмами розвитку підприємств та виробництв транспортної галузі
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Моделювання динаміки кон’юнктури та поведінки суб’єктів ринку морських транспортних послуг
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методологія організації транспортного обслуговування зовнішньоторговельних вантажопотоків
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Інформаційні технології в науці та освіті
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Теорія подібності та розмірностей
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Спеціальні функції
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Історія педагогіки і освіти
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Педагогічна інноватика
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби
Методика підготовки наукових праць англійською мовою
+
+
немає потреби
+
+
немає потреби

5. Інформаційне забезпечення

Наверх