Професорсько-викладацький склад каф. «Безпека життєдіяльності, екологія та хімія» протягом всього часу її існування активно займався науково-дослідною роботою. Лише за останніх 10 років співробітниками кафедри за результатами науково-дослідних робіт було опубліковано більше 120 наукових праць, серед яких слід зазначити 22 публікації в іноземних науково-технічних виданнях. Крім того в активі співробітників кафедри 11 патентів і авторських свідоцтв на винаходи.

Працівники кафедри щорік активно беруть участь в різних науково-практичних конференціях і семінарах. Окрім цього кафедра є ініціатором і організатором проведення ряду наукових конференцій. Лише за період з 2008 р. і по теперішній час кафедрою було успішне організовані і проведені різні наукові конференції, серед яких слід зазначити: VIII міжнародну науково-методичну конференцію «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика», ХІІ міжнародну науково-методичну конференцію «Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика», І міжнародну науково-технічну конференцію «Перспективні технології підвищення енергоефективності, надійності та безпеки транспортних та комунікаційних систем.

А в 2017 році була проведена І науково-технічна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини», яка з наступного року стане щорічною.

Окрім цього кафедра «БЖДЕХ» бере безпосередню участь в організації щорічних науково-технічних конференцій професорсько-викладацького складу ОНМУ і щорічних науково-технічних студентських конференцій ОНМУ, організовуючи і проводячи роботу підсекції «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

Тема держбюджетної науково-дослідної роботи кафедри - Теоретичні засади та технічні засоби забезпечення безпеки життєдіяльності в організаціях, підприємствах та учбових закладах водного транспорту.

    В рамках цієї теми в даний час кафедра виконує наукові дослідження по наступних напрямах.
  1. Оцінювання ризику діяльності водного транспорту.
  2. Дослідження нових екологічно чистих енергетичних технологій та розробка енергосистем з підвищеною теплотехнічною ефективністю для водного транспорту на основі відновлюваних та нетрадиційних видів енергії.
  3. Розробка технічних засобів зниження матеріалоємності транспортних систем.
  4. Удосконалення хімічних технологій, що використовуються у виробництві та експлуатації об’єктів водного транспорту.
  5. Забезпечення безпеки перевезення морськими та річними суднами небезпечних вантажів.

У останні три роки на кафедрі «БЖДЕХ» почалися наукові дослідження в області забезпечення інформаційної безпеки в різних аспектах життєдіяльності людини.

До наукової роботи на кафедрі активно притягуються студенти ОНМУ, які під керівництвом викладачів не лише виступають з доповідями на наукових конференціях, але і беруть участь у виконанні наукових робіт кафедри, маючи спільні із співробітниками кафедри публікації в науково-технічних виданнях.

Серед співробітників кафедри, які в різні роки внесли значний вклад до виконань наукових досліджень ОНМУ, слід зазначити професора Катхе О.І., доцентов Літовченко В.В., Стрикицу Б.І., Олійника В.М.

В даний час серед співробітників кафедри найактивніше науковою роботою займаються: професор Ляшенко О.Б. и доценти Хотін С.Ю.; Палагута В.М., Шестакова М.В.

Наверх

background