Освіта і виховання в сфері безпеки життєдіяльності спрямовані на одержання фундаментальних знань, умінь і навичок, формування поглядів, цінностей і поведінки з метою запобігання виникнення ризику для життя і здоров'я людини.

Забезпеченню безпеки праці на виробництві завжди придавалось велике значення при підготовці фахівців будь-якого рівня. Тому дисципліна «Охорона праці» входить у навчальні плани всіх спеціальностей університету з першого років його існування.

До 1950 року цей курс (у рамках кафедри технології й організації судноремонту) читав відомий в Одесі фахівець Б. М. Попов, а в 1950 році його стали викладати доценти Ю. В. Афанасьев-Рулицький, Л. І. Князєв.

У зв'язку з різким збільшенням обсягів навчальної і дослідницької робіт у вересні 1971 року була створена самостійна кафедра охорони праці. Першим завідувачем кафедрою «Охорона праці» став доц., к.т.н. О.І. Катхе. Підручник «Охрана труда на морском транспорте», написаний О.І. Катхе разом з колегами, на довгі роки став єдиним для всіх морських навчальних закладів країни. З 1982 по 2001 рік кафедрою завідував доц., к.т.н. Ф.І. Чернишов.

У 1992 році кафедра була перейменована і стала називатися «Безпека життєдіяльності». Відповідно до початкової концепції освіти в галузі безпеки життєдіяльності кафедра об'єднала такі традиційні напрямки, як охорона праці, охорона навколишнього середовища, цивільна оборона. З 2001 по 2014 рр кафедру очолював професор О.Б. Ляшенко.

У 2004 році з метою удосконалювання організації навчального процесу, підвищення ефективності роботи по підготовці фахівців морегосподарського комплексу по охороні об'єктів транспорту, запобіганню забруднення навколишнього середовища, безпеки морських перевезень Вчена рада університету на своєму засіданні 1 вересня 2004 року розглянула питання по реорганізації кафедр університету. Кафедра «Безпека життєдіяльності» була перейменована у «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія» (БЖДЕХ). Дисципліни циклу «Хімія» були передані з кафедри «Фізика» на кафедру «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія.

Навчальний процес і наукову роботу на кафедрі забезпечують: проф. університету О.Б. Ляшенко; доц. Р.Ю. Іванова, В.М. Палагута, С.Ю. Хотін, М.В.Шестакова; старші викладачі О.В. Котенко, Є.В. Савчук, асистенти Н.П. Галактіонова, О.О. Шпота, О.Є. Васильченко. Раніше працювали на кафедрі в різні роки: доц. О.І. Катхє, Ф.І. Чернишов, Е., Е.Є. Бардецький, В. В. Литовченко, Є.М. Комраков, М.П. Зеленін.

В даний час кафедра забезпечує як природно-наукову («Безпека життєдіяльності», «Основи екології» “Екологія та охорона навколишнього середовища”, «Хімія»), так і загальну професійну («Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі») та спеціальну («Безпека морських перевезень», «Управління операціями судна», «Протипожежний захист суден») підготовку студентів усіх форм навчання і спеціальностей.

Кафедра має свій бібліотечний фонд, який використовується студентами при виконанні курсових та дипломних проектів і інших видів самостійної роботи.

Кафедра має у своєму розпорядженні штат кваліфікованих фахівців, необхідне устаткування, вимірювальну техніку, спеціалізовані лабораторії. На кафедрі мається навчальний клас, оснащений сучасними ПЕОМ.

Програмно-інформаційна підтримка навчального процесу забезпечується аудіовізуальними засобами(інтерактивна дошка) та автоматизованою навчально-контролюючою системою.

На кафедрі розробляються, апробуються та реалізуються різноманітні форми та методи навчання та заохочення студентів, які спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців. Щорічно проводяться олімпіади з дисциплін кафедри.

Студенти університету під керівництвом викладачів кафедри приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах, де займають призові місця.

    На кафедрі “БЖДЕХ” ведеться активна наукова робота з напрямків:
  1. Оцінювання ризику діяльності водного транспорту.
  2. Дослідження нових екологічно чистих енергетичних технологій та розробка енергосистем з підвищеною теплотехнічною ефективністю для водного транспорту у тому числі на основі відновлюваних видів енергії.
  3. Удосконалення хімічних технологій, що використовуються у виробництві та експлуатації об’єктів водного транспорту.
  4. Забезпечення безпеки перевезення морськими та річними суднами небезпечних вантажів

За результатами виконаних науково-дослідних робіт співпрацівниками кафедри опубліковано понад 900 наукових, навчально-методичних робіт, підручники, навчальні посібники.

    Кафедра є засновником та організатором двох наукових конференцій:
  1. Міжнaродна науково-технічна конференція «перспективні технології підвищення енергоефективності, надійності та безпеки транспортних і комунікаційних систем»
  2. Науково-технічна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіятельності та довголіття людини»

В.о. завідувача кафедрою «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

Хотін 
Сергій Юрійович
 

доцент, кандидат технічних наук

 

Режим роботи кафедри «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Безпека життєдіяльності, екологія і хімія»

Адреса: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, каб. 602 головного корп., ОНМУ

Телефон: +38(048)728-31-32.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Наверх

background