Кафедра ТКйІТ забезпечує навчання студентів на бакалаврському рівні вищої освіти в галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальностями:

122 – Комп’ютерні науки;
124 – Системний аналіз;
125 – Кібербезпека.

Також кафедра є випускаючою для освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр та доктор філософії зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки.

    Кафедра має висококваліфікований викладацький склад і багаторічний досвід підготовки спеціалістів в сфері IT. В даний час на кафедрі працює:
  • 6 докторів наук та професорів;
  • 9 фахівців з практичним досвідом роботи в IT-компаніях, в тому числі з досвідом виконання та керування міжнародними IT-проектами;
  • 6 спеціалістів з практичним досвідом адміністрування та забезпечення безпеки інформаційних систем, в тому числі на посадах провідних фахівців.

Співробітники кафедри активно ведуть наукову роботу та є авторами ряду патентів і багатьох наукових публікацій у виданнях високого світового рівня, що дає можливість успішно готовити як висококваліфікованих спеціалістів, так і PhD в сфері IT.

Наша мета – успішне працевлаштування наших випускників.

При навчанні в ОНМУ на всіх трьох спеціальностях у сфері інформаційних технологій (спеціальності 122, 124 або 125) вже на молодших курсах студенти отримують базові знання з теорії алгоритмів, backend і frontend розробки, баз даних та комп’ютерних мереж, що дозволяє їм вже на третьому курсі успішно проходити стажування в більшості IT-компаній і, за бажанням, суміщати навчання з роботою за спеціальністю. Всі наші студенти отримують необхідну базу для того, щоб мати максимально широкі можливості працевлаштування в сфері IT.

    Разом з базовими дисциплінами також викладаєтеся низка курсів, які спрямовані на отримання поглиблених знань за певною спеціалізацією:
  • так, при навчанні за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки студентам викладається низка додаткових дисциплін, що спрямовані на оволодіння сучасними IT-технологіями для створення програмних продуктів як загального призначення, так і в сфері торгівлі та підприємництва;
  • навчання за спеціальністю 124 – Системний аналіз в ОНМУ передбачає додаткове викладання дисциплін, пов’язаних з методами штучного інтелекту та аналізу даних, системним аналізом та розробкою інформаційних систем, в тому числі для управління інфраструктурою морського транспорту;
  • навчаючись за спеціальністю 125 – Кібербезпека в ОНМУ, разом з базовими знаннями щодо розробки сучасних інформаційних систем, студенти отримуватимуть поглиблені знання в області організації та безпеки інформаційних систем як на програмному, так і на апаратному рівні, які дозволять їм в подальшому працювати спеціалістами по кібербезпеці, захисту інформації та системними адміністраторами, в тому числі на підприємствах морської галузі.

Кафедра співпрацює з провідними українськими та міжнародними IT-компаніями в напрямку удосконалення навчального процесу та допомоги в працевлаштуванні студентів ОНМУ IT-спеціальностей в рамках укладених меморандумів про співпрацю.

Студенти IT-спеціальностей ОНМУ мають можливість паралельно навчатися в європейських університетах за програмою Erasmus+ в рамках укладених договорів про співпрацю між ОНМУ та університетами Мессіни (UniME, Італія), Національним університетом св. Луіса, (м. Новий Сонч, Польща) та Університетом Адама Міцкевича (м. Познань, Польща). Договір з Національним університетом св. Луіса навіть передбачає можливість отримання подвійного диплому.

Навчання студентів з ІТ-спеціальностей відбувається в 9 комп’ютерних класах, які обладнані понад 250 сучасними комп’ютерами. Також до складу кафедри входить навчально-наукова лабораторія, яка обладнана сучасними комп’ютерами, мережевим обладнанням та обладнанням з робототехніки.

Кафедра була заснована в 1965 р. на базі лабораторій автоматики і електромоделювання і називалася кафедрою автоматики і обчислювальної техніки. Першим завідувачем кафедри став професор Леонід Олексійович Коздоба. Лабораторія електромоделювання певний час була унікальною щодо технічних засобів і істотно вплинула на створення подібних підрозділів в інших містах. З 1966 по 1969 роки кафедрою завідував доцент Лев Олександрович Орлов – фахівець у галузі суднової автоматики. У період з 1969 до 1972 рік кафедру очолював професор Володимир Володимирович Лаханін – відомий вчений, фахівець у галузі суднового енергетичного устаткування. З 1972 по 1982 рік був професор Ігор Дмитрович Конопльов, який спеціалізувався у галузі методів і засобів математичного моделювання процесів у системах із розподіленими параметрами. З 1982 по 2015 рік кафедрою керував професор Ростислав Володимирович Меркт. І з 1984 року кафедра отримала назву "Технічна кібернетика". З 2016 по 2019 рік кафедрою керував професор Віктор Іванович Загребнюк – фахівець в галузі розпізнавання образів та штучного інтелекту.

З 2019 р. кафедрою керує доктор технічних наук, професор Микола Олександрович Малаксіано.

Завідувач кафедри технічної кібернетики й інформаційних технологій імені професора Р.В. Меркта

Малаксіано 
Микола Олександрович
 

професор, доктор технічних наук

 

Контакти кафедри 

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, каб. 150 ст. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (048) 728-31-34

Наверх

background