У 1997 році в університеті було створено кафедру «Правознавство». Її першим керівником стала провідний фахівець з міжнародного права, д.ю.н., професор Кудлай Т.П.

У 2000 році кафедра отримала назву «Кримінальне і адміністративне право». З 2000 по 2009 рр. кафедру очолював відомий вчений в Україні і за рубежем, Заслужений діяч науки і техніки, д.ю.н., проф. Багрій-Шахматов Л.В. Саме за часів його правління було докладено максимум зусиль для успішної організації навчального процесу, творчого та професійного розвитку кафедри, відкриття аспірантури за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право.

З 2009 по 2015 рр. кафедру очолював д.ю.н., проф. Калаянов Д.П., який визначив головні пріоритети розвитку кафедри: поглиблення фундаментальної та спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти (ЗВО) з орієнтацією на світовий рівень, підтримання належного рівня демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу, всебічне залучення ЗВО до проведення наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази кафедри, зокрема відкриття та облаштування «Спеціалізованого кабінету криміналістики».

З 2015 року по теперішній час завідувачем кафедри є кандидат юридичних наук, доцент Кукшинова О.О., яка розуміючи проблеми та завдання, що постали на сучасному етапі перед вищою школою, продовжує досвід попередників щодо удосконалення форм і напрямків підготовки фахівців за спеціальністю 081 "Право". Структура і динаміка розвитку кафедри визначається вимогами сучасного ринку праці в Україні.

Викладачі кафедри підтримують наукові зв`язки з державними установами, науково-дослідними інститутами, навчальними закладами. Співробітництво здійснюється шляхом наукового консультування, участі у науково-практичних конференціях та семінарах, обміну інформацією, стажування, проведення круглих столів, семінарів тощо.

Важливим завданням кафедри є правове виховання молоді. Виховна робота проводиться під час кураторських годин та аудиторних занять шляхом роз`яснення студентам змісту чинного законодавства, організації самостійної роботи ЗВО. Ознайомчу, виробничу та переддипломну практику ЗВО проходять в судових та правоохоронних органах, підприємствах морегосподарського комплексу.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: Судові та правоохоронні органи України, адміністративне право, адміністративний процес, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, криміналістика, кримінологія, юридична деонтологія, конституційне право зарубіжних країн, основи права ЄС, процесуальне діловодство, латинська мова,теорія держави і права, конституційне право України, проблеми теорії держави і права, філософія права.

Завідувач кафедри "Публічно-правові дисципліни"

Кукшинова
Ольга Олегівна
 

доцент, кандидат юридичних наук

 

Режим роботи кафедри "Публічно-правові дисципліни"

понеділокк – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Публічно-правові дисципліни"

Адреса: 65029, м. Одесса, вул. Мечнікова, 34, каб. 220 лаб. корп., ОНМУ

Телефон: + 38 (050) 195-57-17

Наверх

background

backuap