Психологічна служба Одеського національного морського університету в своїй діяльності керується Конституцією України (254 к/96-ВР), Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про вищу освіту» (2984-14), наказом Міністерства освіти і науки № 2148 від 30.12.09 «Про покращення соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації».

    Психологічна служба ОНМУ:
  • Бере участь у здійсненні освітньої-виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку студентів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я.
  • Проводить психолого-педагогічну діагностику студентів, сприяє їх адаптації до нових умов освітньо-виховного процесу згідно з рівнем психічного розвитку.
  • Розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми освітньо-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей студентів.
  • Здійснює превентивне виховання студентів, профілактику злочинності, алкоголізму й наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок.
  • Проводить психологічну діагностику та психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки студентів.
  • Формує психологічну культуру студентів, педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації освітньо-виховного процесу.
  • Дбає про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт та під час перебування на території Університету чи іншому місці при виконанні своїх обов’язків

Програма роботи практичного психолога зі студентами

Інформація щодо  заходів,  пов’язаних  з охороною ментального  здоров’я  учасників освітнього процесу  в ОНМУ

Наверх

background