Creation of Interuniversity centre for risk management and assessment for prevention of ecological and technological risks in the Black Sea - IUCRISKMAN
Створення міжвузівського центру з управління ризиками та оцінки запобігання екологічних та технологічних ризиків на Чорному морі - IUCRISKMAN

Партнери - учасники

Координатор: Університет «Проф. д-р Асен Златаров », г. Бургас, Болгария.

Морський університет Константа, Румунія.
Одеський національний морський університет.
Інститут Чорного моря, г. Бургас, Болгарія.

Завдання проекту

Сприяння сильному і більш сталому економічному та соціальному розвитку регіонів басейну Чорного моря.

Цілі проекту

Налагодження співпраці заради вирішення проблем навколишнього середовища, освітня і наукова співпраця в галузі моніторингу, контролю та захисту Чорного моря.

Розробка міждисциплінарних моделей та спільних дій щодо співробітництва в галузі освіти, досліджень, інновацій, оцінки екологічних, технологічних ризиків і управління профілактичними заходами щодо забезпечення сталого розвитку.

Створення міжвузівського центру з управління ризиками і оцінкою профілактики екологічних та технічних ризиків на Чорному морі.

Створення програми підвищення кваліфікації з управління ризиками та профілактики екологічних та технічних ризиків.

Тривалість проекту - 24 місяці.

Координатор проекту - проф. Руденко С.В.

Наверх

background