Development of European Multimodal Transportation and Environment Protection System for CEI Countries of Low Danube

Розвиток європейських мультимодальних перевезень та система охорони навколишнього середовища для Нижнього Придунав'я країн ЦЄІ

Партнери - учасники

1. ЦЄІ, г. Триест, Италия;
2. Одеський національний морський університет, Україна;
3. «Овидиус» Університет г. Констанца, Румыния.

Тип спільної програми - літня школа.
Галузь співробітництва - інфраструктура і логістика.

Завдання проекту

Отримання додаткових знань і професійних навичок у сфері мультимодальних перевезень.
Сприяння розвитку мультимодальних транспортних систем в регіоні Нижнього Придунав'я, який є новою і перспективною галуззю дослідження.

Цілі проекту

Створення взаємних зв'язків між університетами Румунії та Украйни з метою подальшого розвитку кооперації в області мультимодального транспортного розвитку в Нижнього Придунав'я. Підтримка цілого ряду дослідницьких заходів транснаціонального співробітництва.

Тривалість - жовтень-листопад 2012 р.
Координатор програми - проф. Постан М.Я.

Наверх

background