Спеціальність: 061 Журналістика

Галузь знань: 06 Журналістика

Освітня програма:
Журналістика та соціальні комунікації (бакалавр) 2024 рік набору

Освітня програма:
Журналістика та соціальні комунікації (бакалавр) 2023 рік набору

Форми навчання: очна та заочна.

  Термін навчання:
 • 3 роки 10 місяців на очній і заочній формі навчання

Увага!!! Зауваження, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення проєкту ОП "Журналістика та соціальні комунікації" на першому (бакалаврському) рівні, надсилати за електронною адресою:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Сікорська Вікторія Юріївна (гарант ОП)
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Нєнов Іван Георгійович
або за телефонами:
096-217-97-29 Сікорська Вікторія Юріївна
067-274-10-18 Нєнов Іван Георгійович

Проєкт ОП "Журналістика та соціальні комунікації" на першому (бакалаврському) рівні (2023)

Основні дисципліни, які вивчають студенти спеціальності Журналістика:

  Цикл загальної підготовки
 • Історія України та історія української культури
 • Психологія у професійній діяльності
 • Філософія
 • Соціологія і політологія масової комунікації
 • Інформаційні технології
 • Релігієзнавство
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
  Цикл професійної підготовки
 • Вступ до фаху. Журналістика
 • Історія української та зарубіжної журналістики
 • Правове забезпечення журналістської діяльності
 • Основи теорії соціальних комунікацій
 • Мультикультурні комунікації
 • Професійно-ділові комунікації
 • Основи мережевих технологій
 • Сучасна українська мова медіа
 • Практична стилістика
 • Риторика та аргументація
 • Сучасна публіцистика
 • Етика медіа діяльності
 • Міжнародна журналістика
 • Аналітична журналістика
 • Охорона інтелектуальної власності в медіадіяльності
  Цикл професійної підготовки за освітньою програмою
 • Теорія і методика журналістської творчості
 • Морське судноплавство: історія та сучасність
 • Міжнародна транспортна інфраструктура
 • Пресова журналістика
 • Агенційна журналістика
 • Фотожурналістика
 • Теле- і радіожурналістика
 • Технологія інтерв’ювання. Онлайн-інтерв’ювання
 • Журналістське розслідування
 • Галузева і регіональна журналістика
 • Морська журналістика
 • Тревелжурналістика
 • Інформаційна діяльність прес-служб
 • Реклама і зв’язки з громадськістю
 • Фактчек в журналістській діяльності

Випускники спеціальності 061 «Журналістика» можуть працювати й успішно робити кар’єру в редакціях друкованих та онлайн-медій, на радіо й телебаченні, інформаційно-аналітичних центрах та пресслужбах організацій різного напряму діяльності, зокрема у транспортній галузі та морській сфері.

  Наші випускники можуть обіймати посади:
 • Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою
 • Ведучий
 • Інокореспондент
 • Коментатор
 • Кореспондент
 • Оглядач
 • Редактор
 • Фотокореспондент
 • Інтерв’юер
  Мета освітньої програми (з урахуванням рівня кваліфікації):
 • забезпечити загальнонаукову та професійно-практичну підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у сфері соціальних комунікацій, яка дасть можливість самостійно виконувати професійні завдання журналіста, розв’язувати практичні проблеми, що передбачають застосування положень і методів соціально комунікаційних та інших наук;
 • сприяти самоосвіті та саморозвитку здобувачів вищої освіти, дотримуючись професійних стандартів та етичного кодексу журналіста;
 • формувати високу адаптивність здобувачів вищої освіти в умовах трансформації ринку праці через самореалізацію в професії та взаємодію з роботодавцями та стейкхолдерами.

Програма спрямована на підготовку ціннісно-орієнтованих фахівців, які усвідомлюють власну відповідальність перед суспільством, дотримуються законодавства, професійних стандартів та етики.

  Особливості освітньої програми:
 • освітня програма є практично-орієнтована;
 • дисципліни адаптовані до сучасних вимог ринку праці;
 • реалізація програми передбачає залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, представників роботодавців;
 • проходження навчальної та виробничої практик у друкованих та онлайн-виданнях, на телеканалах і радіостанціях, у пресцентрах державних адміністрацій та громадських організаціях;
 • виконання індивідуальних творчих і навчально-дослідних завдань, курсових та бакалаврського проєктів.
  Переваги спеціальності «Журналістика»:
 • дуальна освіта: навчання здійснюється в університеті, а також на телебаченні, інтернет-виданні, газеті чи радіо;
 • морська журналістика: підтримується зв'язок з портами, пресслужбами, морськими агенціями;
 • регіональність: враховується особливість одеського регіону;
 • технічні можливості: лабораторія "ОНМУ-медіахаб", пресцентр «Водник.ua», телестудія при ОНМУ.

Наверх

background