Викладацький склад кафедри використовує прогресивні методи навчання і контролю знань студентів. Кафедра ЦІтаА (до 2020 року ІКВД) однією з перших в ОНМУ (з 2016 року) почала впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології навчання, зокрема впровадження системи дистанційного навчання Moodle. Наші викладачі постійно підвищують свій викладацький рівень приймаючи участь у практико-орієнтованих конференціях та курсах підвищення кваліфікації по впровадженню дистанційної освіти на сучасному технологічному рівні. Детальніше

На кафедрі ЦІтаА широко використовується система дистанційного навчання ОНМУ Moodle. На базі якої розробленні сертифіковані в ОНМУ дистанційні курси за дисциплінами:

В навчальному процесі використовується сучасне програмне забезпечення: AutoCAD, Revit, Archicad, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Lira-SAPR, Midas GTS NX. Для більш поглибленого вивчення дисциплін студенти нашого факультету можуть скористатися блогом, який веде викладач нашої кафедри доцент, к.т.н. Адамчук М.В.

Всі дисципліни забезпечено навчально-методичною літературою, яка знаходяться на сайті дистанційного навчання ОНМУ та в бібліотеці ОНМУ. По деяким навчальним курсам записані відео-уроки, що доступні студентам на платформі дистанційного навчання.

Викладачами кафедри розроблено власні додатки до програмного комплексу Revit, Lira, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, що використовуються в навчальному процесі і практичній діяльності інженерів.

У зв’язку з частковим переходом ОНМУ на дистанційне навчання у 2020/21 навчальному році на кафедрі почали використовувалося не тільки базові можливості LMS Moodle, але і підключені до неї інші ефективні програми, такі як H5P, і GeoGebra. Ці додатки значно підвищують рівень освітньої системи Moodle. Це дозволяє підвищити зацікавленість студентів в набутті професійних компетенцій, а також сприяють розвитку навичок практичного використання сучасних інформаційних технологій.

Ми у Фейсбуці

Наверх

background