1. Вступ до гідротехнічного будівництва Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців гідротехніків уявлення про будівельну галузь. У зв’язку з цим при вивчені…

 2. Гідроелектростанції Мета: дати майбутнім фахівцям знання в області будівництва гідроелектростанцій при виконанні проектних та будівельних робіт. У зв’язку з цим при…

 3. Гідротехнічні споруди Мета: дати майбутнім фахівцям знання в галузі будівництва гідротехнічних споруд при виконанні проектних та будівельних робіт. У зв’язку з цим при…

 4. Теплогазопостачання і вентиляція Мета: оволодіння необхідним обсягом теоретичних і практичних знань з питань призначення, класифікації, улаштування і функціонування систем…

 5. Морські канали Мета: вивчення основних питань визначення параметрів каналу та заходів по влаштуванню і експлуатації морських каналів, розробляти питання технології…

 6. Морські і річкові порти Мета: надати майбутнім фахівцям знання по загальному устрою і обладнання портів, компонуванню генеральному плану порту, надати основні відомості про…

 7. Морські і річкові порти – 2 частина Мета: надати знання в галузі гідротехнічного будівництва морських і річкових портів за конструкціями причальних споруд у вигляді тонких стінок,…

 8. Морські і річкові порти – 3 частина Мета: надати знання в галузі будівництва берегозахисних споруд за їх конструкціями, за метою та району будівництва, а також навчити майбутніх…

 9. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти Мета: надати базові знання для визначення механічних характеристик ґрунтів в умовах лабораторії і на будівельному майданчику, а також до розуміння…

 10. Метрологія, стандартизація та основи наукових досліджень-1 частина Мета: дати майбутнім фахівцям знання в області стандартизації гідротехнічного будівництва при виконанні проектних та будівельних робіт. У зв’язку з…

 11. Методологія проектування та наукових досліджень -1 частина Метою навчальної дисципліни є підготовка майбутніх фахівців будівництва до вирішення завдань щодо методології проектування гідротехнічних споруд та…

 12. Геотехніка Мета: надати базові знання для визначення фізико -механічних характеристик ґрунтів в умовах лабораторії і на будівельному майданчику, а також до…

 13. Метрологія, стандартизація та основи наукових досліджень-2 частина Метою навчальної дисципліни є формування системи знань про основні етапи науково- дослідної роботи, вивчення проблеми постановки завдань досліджень,…

 14. Методологія проектування та наукових досліджень -2 частина Метою навчальної дисципліни є формування системи знань про загальні положення відносно методів проектування гідротехнічних споруд, види …

 15. Надійність та технічна експлуатація гідротехнічних споруд -1 частина Мета: дати майбутнім фахівцям в галузі гідротехнічного будівництва знання в області експлуатації гідротехнічних споруд. У зв’язку з цим при вивченні…

 16. Шельфові і позапортові споруди Мета дисципліни розглянути основні конструкторсько-технологічні рішення споруд на шельфі, підводних і підземних гідротехнічних тунелів, річкових…

 17. Надійність та технічна експлуатація гідротехнічних споруд -2 частина Мета: дати майбутнім фахівцям в галузі гідротехнічного будівництва знання в області експлуатації гідротехнічних споруд. У зв’язку з цим при вивченні…

 18. Експлуатація та обстеження гідротехнічних споруд- 1 частина Мета: дати майбутнім фахівцям в галузі гідротехнічного будівництва знання в області експлуатації гідротехнічних споруд. При вивченні матеріалу…

 19. Технологія будівництва воднотранспортних споруд Мета: вирішування задач по організації і проведенню будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд. Вивчення дисципліни допомагає виробленню…

 20. Офшорні та спеціальні гідротехнічні споруди Мета: дати знання по основних видах офшорних (шельфових) та спеціальних гідротехнічних споруд. Ознайомити з питаннями проектування, будівництва та…

 21. Експлуатація та обстеження гідротехнічних споруд- 2 частина Мета: дати майбутнім фахівцям в галузі гідротехнічного будівництва знання в області експлуатації гідротехнічних споруд. При вивченні матеріалу…

 22. Технологія та організація гідротехнічного будівництва Мета: вирішування задач по організації і проведенню будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд. Вивчення дисципліни допомагає виробленню…

 23. Будівельні та меліоративні машини

 24. Управління водними ресурсами та меліорація

 25. Наукові дослідження та експеримент

 26. Порти та портові споруди

 27. Реконструкція портових споруд

Наверх

background