Наукова діяльність є одним із пріоритетних напрямків кафедри «Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація», сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення для якісної підготовки майбутніх фахівців, формуванню наукового потенціалу з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку громадянського і гідротехнічного будівництва України.

Наукова школа кафедри, яка сфокусована на дослідженнях взаємодії гідротехнічних споруд із ґрунтовим середовищем і традиційно розвивається на кафедрі, була закладена у 20-му столітті працями завідувачів кафедри, професорів Шихиева Ф.М. і Яковлєва П.І. З початку 21 століття кафедрою завідує і всебічно розвиває її наукову школу докт. техн. наук, професор, дійсний член Транспортної академії та Академії будівництва України М.П. Дубровський.

  Наукова діяльність кафедри спрямована на вирішення наступних завдань:
 • Розробка та дослідження інноваційних конструкцій і технологій в морській та береговій інженерії;
 • використання результатів наукової діяльності в навчальному процесі, в підготовці кадрів вищої кваліфікації (аспірантура, докторантура), в залученні студентів до наукової роботи кафедри;
 • участь професорсько-викладацького складу в фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, впровадження результатів інтелектуальної діяльності при вирішенні насущних завдань галузі;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • видання навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей та інш.
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора технічних наук, а також доктора філософії аспірантами та викладачами кафедри;
 • встановлення творчих контактів з провідними вченими, ВНЗ, науковими і проектними організаціями України та інших країн.

Наукові дослідження кафедри здійснюються в напрямках підвищення надійності та безпеки гідротехнічних об'єктів в береговій та шельфовій зонах України, а також в удосконаленні їх конструкторсько-технологічних рішень. У наукових лабораторіях кафедри регулярно проводяться експериментальні дослідження нових підходів до створення і технічної експлуатації гідротехнічних споруд, в яких беруть участь провідні викладачі, аспіранти та студенти факультету. На рахунку кафедри десятки запатентованих винаходів, що забезпечують інноваційний розвиток портової та берегової інфраструктури.

Кафедра веде активну роботу по організації наукових досліджень студентів. Ця робота реалізується як в постійно діючих наукових гуртках під керівництвом провідних вчених-викладачів кафедри, так і в форматі організованих Університетом та іншими установами конкурсів наукових студентських робіт.

Наукова школа "ПОРТОВА, БЕРЕГОВА ТА ГЕОТЕХНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: 19 Архітектура та будівництво

Загальні відомості про школу:

Засновники. Шихієв Фуад Максимовіч, докт.техн.наук, професор та Яковлєв Петро Іванович, докт.техн.наук, професор

Науковий керівник. Дубровський Михайло Павлович, докт.техн.наук, професор, завідувач кафедри «Морські та річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація» Одеського національного морського університету.

Кількісний та кваліфікаційний склад наукової школи:

 • кількість осіб докторантів, аспірантів (5), здобувачів, магістрів (4), студентів (2);
 • кількість осіб академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу); докторів наук (1); кандидатів наук (6).
   1. Представники наукової школи
   2. Дубровський Михайло Павлович – професор, доктор технічних наук, дійсний член Транспортної академії України та Академії будівництва України.
    • Міжнародні нагороди:
    • Research Grant Awards of International Press-In Association/Giken Corporation, Japan, 2014 and 2008.
    • Award of Unternational Academy of Transport – Krylov Medal, 2009
    • NATO Fellowship, Research in Henri Tudor Public Research Centre, Luxembourg.
    • Distinguished Visitor Award, The University of Western Australia (Visiting Professor).
    • Visiting Specialist in Marine and Coastal Engineering, Technical University of Gdansk, Poland.
    • Visiting Specialist in Port and Coastal Engineering, China State Shipbuilding Corporation, Shanghai, Beijing.
    • International Science Foundation Travel Grants (Canada, Denmark)
     Міжнародні наукові організації:
    • International Press-In Association (член Ради Директорів)
    • International Society on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
    • SETREF (South East European Transport Research Forum) (член Виконкому)
    • WCTRS (World Conference on Transport Research Society)
    • Central European Initiative (University Network) (член Виконкому)
     Міжнародне співробітництво та лекції:
    • European Union – експерт програми Горизонт 2020
    • Italy (University of Teramo; Trieste University; Bologna University)
    • European Commission, projects COMPRIS, DIONYSUS (Координатор)
    • Luxembourg (Henri Tudor Public Research Centre)
    • Australia (The University of Western Australia (Perth), Curtin University of Technology (Perth), University of Sydney)
    • Poland (Warsaw Institute of Roads and Bridges and Gdansk Technical University)
    • Denmark (Danish Society of Hydraulic Engineers, Lyngby)
    • China (China State Shipbuilding Corporation, Shanghai, Beijing)
    • Canada (Memorial University of Newfoundland, Centre of Cold Ocean Resources Engineering, St.Johns)
     Наукові інтереси:
    • ІНОВАЦІЙНІ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧГІ РІШЕННЯ ДЛЯ МОРСКОЇ, ПОРТОВОЇ ТА БЕРЕГОВОЇ ГИДРОТЕХНІКИ И ГЕОТЕХНІКИ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД З ГРУНТОВОЮ СЕРЕДОЮ. ВОДНОТРАНСПОРТНА ПРОБЛЕМАТИКА.
    • Опубліковано більш 300 наукових праць, 10 монографій, більш 60 запатентованих винаходів.

     Scopus

     Google Scholar

     ORCID

    • Бугаєва Світлана Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент.
     • Наукові інтереси:
     • ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

     Опубліковано понад 30 наукових статей, 2 монографії, 10 методичних вказівок.

     Google Scholar

    • Слободяник Ганна Валеріївна - кандидат технічних наук
     • Наукові інтереси:
     • дослідження напружено-деформованого стану системи «грунтова середа - споруда», розробка нових типів конструкцій (причальних, берегозахисних, огороджувальних), проектування монолітних залізобетонних громадських і житлових будівель, гідротехнічних споруд.

     Опубліковано 40 наукових робіт, отримано 7 патентів, 9 методичних вказівок.

     Google Scholar

     ORCID

    • Хонелія Натела Ніатовна – кандидат технічних наук, доцент.
     • Наукові інтереси:
     • Mорська, портова і шельфова гідротехніка; основи, фундаменти і механіка грунтів; чисельне моделювання взаємодії інженерних споруд із ґрунтовим середовищем.

     Google Scholar

    • Петросян Віктор Миколайович – кандидат технічних наук, доцент.
     • Наукові інтереси:
     • Діагностика технічного стану воднотранспортних споруд, дослідження резервів несучої здатності причальних споруд, дослідження взаємодії споруд типу «больверк» з ґрунтовим середовищем, оптимізація конструктивних рішень причальних споруд

     Google Scholar

    • Калюжний Олексій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент.
     • Наукові інтереси:
     • Підвищення ефективності технічної експлуатації воднотранспортних споруд
    • Оганесян Віржінія Такворівна – кандидат технічних наук, доцент.
    • Наукові досягнення - патент на винахід, 13 наукових публікацій

      Наукові інтереси:
     • Гідротехнічне будівництво
Наверх

background