1. Теоретична механіка Мета вивчення дисципліни: вивчення законів механічного руху i рівноваги матеріальних тіл, знання яких необхідно для безпосередньої практичної…

  2. Будівельна механіка Мета вивчення дисципліни - озброїти майбутнього інженера знаннями, необхідними для проектування споруд гідротехнічного, промислового і цивільного…

  3. Опір матеріалів Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з методами оцінки внутрішніх сил, напружень і переміщень, що виникають в перерізах стержнів, балок…

  4. Будівельна механіка і динаміка споруд (спецкурс) Мета вивчення дисципліни - озброїти майбутнього інженера знаннями, необхідними для проектування споруд гідротехнічного, промислового і цивільного…

  5. Будівельна механіка корабля

  6. Динамічні процеси та їх вплив на ГТС Мета вивчення дисципліни - озброїти майбутнього інженера знаннями, необхідними для проектування споруд гідротехнічного, промислового і цивільного…

  7. Технічна механіка

Наверх

background