Навчально-методична робота кафедри включає:
 • розробку і вдосконалення робочих навчальних програм з дисциплін кафедри, внесення до них змін відповідно до змін чинного законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки, України і ОНМУ;
 • розробку підручників, навчальних посібників та методичних вказівок з усіх навчальних дисциплін кафедри;
 • впровадження елементів дистанційного навчання, електронні варіанти навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни
 • впровадження сучасних технологій навчання та інноваційних підходів викладачами кафедри;
 • контроль за дотриманням графіку проведення консультацій, індивідуальної роботи з викладачами кафедр;
 • взаємовідвідування занять;
 • підготовку викладачами комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня залишкових знань студентів;
 • підготовку індивідуальних планів роботи викладачів кафедри та їх затвердження.
  Організаційно-методична робота кафедри включає:
 • розробку графіків стажування викладачів у науково дослідних установах морської галузі та ВНЗ;
 • розробку графіків взаємних відвідувань поточних занять викладачами кафедр;
 • участь представників кафедри у засіданнях вченої ради ОНМУ і вченої ради факультету воднотранспортних та шельфових споруд;
 • участь представників кафедри у засіданнях конференції трудового колективу ОНМУ;
 • участь представників кафедри у засіданнях науково-методичної комісії ФВТШС і ОНМУ;
 • розподіл начального навантаження викладачів кафедри;
 • участь у Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій;
 • організацію роботи по вихованню студентів.
Наверх

background