Наукові розробки на кафедрі виконуються за наступною темою:

«Моделювання та оптимізація ресурсного забезпечення проектів створення та ефективного функціонування транспортних систем».

В рамках спільної операційної програми «Чорноморський басейн 2007-2013» співробітники кафедри приймали участь у Міжнародному проекті «Створення міжвузівського центру управління, оцінки та запобігання екологічним та технологічним ризикам на Чорному морі» та провели наступні роботи:

 • відкрито спеціалізацію «Управління ризиками» на базі спеціальності «Управління проектами»;
 • співробітник кафедри доц. Ковтун Т.А. приймала участь у семінарах, що проводилися у Інституті Чорного моря (Болгарія, Бургас, жовтень 2014р.) та Морському університеті Констанци (Румунія, Констанца, лютий 2014р.), де виступала з лекцією «Аналіз і класифікація аварійних морських подій», яка включена в спільний (український, болгарський та румунський) методичний посібник з управління екологічними та технічними ризиками на Чорному морі.
Викладачі кафедри щорічно приймають участь в Міжнародних науково-практичних конференціях.

Під керівництвом Української асоціації управління проектами "УКРНЕТ" у 2013 р. члени кафедри прийняли участь у майстер-класі «Управління інноваційними проектами і програмами на основі системи знань Р2М», який проводився в ОНМУ при участі почесного професора ОНМУ доктора Хироши Танака (Японія) та Президента Української Асоціації Проектного Менеджменту, проф., д.т.н. Бушуєва С.Д., і отримали відповідні сертифікати.

Співробітниками кафедри (проф. Лапкіна І.О., доц. Бондар А.В., доц. Семенчук К.Л., ст.вик. Андрієвська В.О.,ст..вик. Прихно Ю.Є. ас. Брашовецька Г.І.) отримані авторські свідоцтва на твори.

На кафедрі регулярно працює фаховий науковий семінар «Проектний менеджмент у транспортних системах». В рамках семінару заслуховуються дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів кандидата наук та доктора наук.

На кафедрі за ініціативою ректора Інституту море господарства та підприємництва, доц. Яценка О.В. проводився конкурс кращих курсових проектів за дисциплінами «Дослідження операцій» та «Логістика», присвячених пам’яті видатного вченого-викладача, завідувача кафедри в момент її заснування, Громового Е.П., який здійснив значний внесок в розвиток кафедри і транспортної науки в цілому.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних освітніх проектах (Erasmus+)

Організація навчальної роботи здійснюється по 32 дисциплінах всіх форм навчання ННІ Морського бізнесу.

Наукова школа "Оптимальне управління функціонуванням та розвитком транспортних і логістичних систем"

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації: 07 Управління та адміністрування.

Загальні відомості про школу:

Засновники

Громовий Ерік Петрович, д.т.н.,професор

Воєвудський Євген Миколайович, д.е.н, професор, дійсний член Академії інформатизації України, керівник її Південного відділення

Науковий керівник. Лапкіна І.О., д.е.н., професор, дійсний член Транспортної академії України, завідувач кафедри «Управління логістичними системами і проєктами»

Кількісний склад наукової школи від кафедри УЛСП - 26 (осіб).

Наукові кадри 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Докторанти 1 2 2 2 1
Аспіранти 7 7 6 6 5 5 5
Магістри УП 6 9 22 15

Кількісний та кваліфікаційний склад наукової школи:

докторів наук - 2; кандидатів наук – 11; старших викладачів, асистентів – 8, аспірантів - 5.

  Представники наукової школи
 1. Лапкіна Інна Олександрівна - д.е.н., професор
 2. Scopus

  Google Scholar

  ORCID

 3. Руденко Сергій Васильович - д.т.н., професор
 4. Google Scholar

 5. Андрієвська Віра Олександрівна - к.т.н., доцент
 6. Scopus

  Google Scholar

  ORCID

 7. Бондар Алла Віталіївна - к.т.н., доцент
 8. Google Scholar

  ORCID

 9. Гіріна Ольга.Борисівна - к.e.н., доцент
 10. Google Scholar

  ORCID

 11. Гловацька Світлана Миколаївна - к.т.н., доцент
 12. Google Scholar

  ORCID

 13. Ковтун Тетяна Антонівна - к.т.н., доцент
 14. Google Scholar

 15. Малаксіано Микола Олександрович - к.ф.-м. н., доцент
 16. Google Scholar

  ORCID

 17. Меркт Олена Віталіївна - к.е.н., доцент
 18. Google Scholar

 19. Прихно Юлія Євгеніївна - к.т.н.
 20. Google Scholar

  ORCID

 21. Семенчук Катерина Леонідівна - к.т.н., доцент
 22. Google Scholar

 23. Смрковська Вікторія Юріївна - к.т.н.
 24. Google Scholar

  ORCID

 25. Шутенко Тетяна Миколаївна - к.т.н., доцент
 26. Google Scholar

 27. Чирко Наталія Робертівна - доцент ОНМУ
 28. Google Scholar

 29. Вєтощнікова Марина Анатоліївна
 30. Google Scholar

 31. Дмитрієва Лариса Вікторівна
 32. Google Scholar

  ORCID

 33. Каретнікова Ірина Сергіївна
 34. Google Scholar

 35. Міролюбова Тетяна Єгорівна
 36. Google Scholar

 37. Піддубна Наталія Миколаївнa
 38. Google Scholar

 39. Смокова Тетяна Миколаївна
 40. Google Scholar

 41. Ходікова Інна Володимирівна
 42. Google Scholar

 43. Главатських Вікторія Ігорівна
 44. Google Scholar

Наверх

background