Викладачі кафедри "Вища та прикладна математика" викладають базові курси із математики та фізики для студентів та аспірантів усіх спеціальностей Одеського національного морського університету.

Вони активно займаються науковою роботою відповідно до їх наукових спеціальностей, виступають на університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, керували дипломними роботами студентів та дисертаційними дослідженнями (комп'ютерне моделювання об'єктів та процесів, переважно на стику інформаційних технологій, прикладної математики, комп'ютерної фізики та астрономії, зокрема, астроінформатики).

Викладачі кафедри (математика, фізика, астрономія) представлені і у офіційному рейтингу Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, де можна знайти посилання на індивідуальні "наукові декларації" у Google Scholar.

Астрономічні статті співробітників кафедри (Математичне моделювання фізичних процесів у астрономічних об'єктах) можна знайти у науково-метричній базі Astronomy Data System, в тому числі: Andronov I (369, станом на 3.12.2017),Breus V  (27), Doikov D (11), Kudashkina L (57), Marsakova V (56), Tkachenko Mariia G (12).

Науковою роботою із математичного аналізу останні роки займалися доценти С.О. Кирилов (12), Л.І. Кусік (7), С.Г. Прибєгін (8).

Наверх

background