​​

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації

Кафедра «Математика, фізика та астрономія» створена, як результат об’єднання (у різні роки) чотирьох кафедр «Вища математика», «Прикладна мастематика», «Загально-наукові дисципліни» та «Фізика». На кафедрі працюють доктор та кандидати наук із
01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія
01.01.01 Математичний аналіз
01.04.07 Фізика твердого тіла

Загальні відомості про школу:

Засновник

Цесевич Володимир Платонович (11.10.1907-28.10.1983), доктор фізико-математичних наук, професор, член-кор. АН УРСР

Науковий керівник

Андронов Іван Леонідович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН Вищої школи України, Відмінник освіти та науки України, Лауреат премії НАНУ

Бібліографічна монографія (2010)

Кількісний та кваліфікаційний склад наукової школи:

  • кількість осіб докторантів, аспірантів, здобувачів (представили 2 докторські – Д.М.Дойков, С.В.Колесніков), магістрів (13 з 2008), студентів;
  • кількість осіб академіків Академії наук Вищої школи України 1); докторів наук (1); кандидатів наук (6 астрономів, 3 математиків, 1 фізик).

Стисла характеристика представників наукової школи

01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія

Андронов Іван Леонідович, Andronov, Ivan L.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8983573500
https://orcid.org/0000-0001-5874-0632

Бреус Віталій Віталійович, Breus, Vitalii V.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24070067900
https://orcid.org/0000-0002-7535-2241

Дойков Дмитро Миколайович, Doikov, Dmytry N.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36617062300

Колесніков Сергій Вячеславович, Kolesnikov, Sergey V.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192092805

Кудашкіна Лариса Сергіївна, Kudashkina, L. S.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55208217300
https://orcid.org/0000-0002-8482-9240

Ткаченко Марія Генадіївна, Tkachenko, Mariia G.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192092805

Чінарова Лідія Львівна, Lidia Chinarova
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801512784

Андрич Катерина Дмирівна, Andrych, Kateryna D.
Посилання на прфіль
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216416218
https://orcid.org/0000-0002-3780-4112

Твардовський Дмитро Євгенович, Tvardovskyi, D. E. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801512784

Аспіранти

Григор’єв Андрій Юрійович
Кулинська Віолета Павлівна (до 31.10.2020)

Підготували докторські дисертації до захисту

Дойков Дмитро Миколайович
Колесніков Сергій Вячеславович,
01.01.01 Математичний аналіз
Григор’єв Юрій Олександрович
Кирилов Сергій Олександрович

Кусік Людмила Ігорівна
Сиваш Світлана Борисівна
Фізика твердого тіла 01.04.07
Іовчев Сергій Іванович
За 5 років, сумісниками були 3 кандидати наук
Марсакова В.І., Базєй О.А., Ющенко В.О

Наверх

background