«Математика, фізика та астрономія» - загальноосвітня кафедра факультету "Суднобудування, інформаційних технологій і системотехніки", викладачі якої навчають базовим знанням, які потім використовують на усіх інженерних та економічних спеціальностях. Кафедра математики була заснована у 1930р., одночасно із "Водним" інститутом, адже "у кожній науці стільки науки, скільки у ній математики" (Іммануїл Кант). Математичні курси у XX ст.читали з 1 по 3 курси, тому у подальшому були створені окремі кафедри "вищої математики", "прикладної математики", "фізики" та (для слухачів підготовчих курсів) "загально-наукових дисциплін". Останнім часом ці чотири кафедри у різні роки зливались, і з 1.9.2016 кафедра фізики була закрита, а кафедра "Вища та прикладна математика" отримала назву «Математика, фізика, астрономія» (МФА, МФтаА). У різні роки кафедру очолювали видатні вчені та педагоги, перелічені у "історії кафедри".

У 2007-2016рр. кафедрою "Вища та прикладна математика" (а з 2016 - кафедрою «Математика, фізика та астрономія») керує доктор фізико-математичних наук, професор І.Л.Андронов . У 2017-2018 навчальному році на кафедрі на 16 ставок працюють 22 педагоги (1 доктор наук, професор (І.Л.Андронов), 13 кандидатів наук та/або доцентів (В.В.Бреус, Ю.О.Григор'єв, С.О.Кирилов, Л.С.Кудашкіна, Л.І.Кусік, С.Б.Сиваш, М.Г.Ткаченко, А.В.Холоденко викладають математичні дисципліни, М.В.Вітюк, Д.М.Дойков, М.І.Іовчев, В.І.Марсакова, Б.В.Пучков - фізику)), 8 старших викладачів та асистентів без ступеню (О.М.Бандурко, Т.Г.Войтік, Н.А.Мазур, Г.В.Соколовська, Н.І.Чередарчук - математика, Н.В.Савчук, А.М.Акопян, О.І.Кузнєцова - фізика).

Співробітники кафедри активно займаються педагогічною, науковою та профорієнтаційною діяльністью, несуть "розумне, добре, вічне" наступним поколінням, мають високий науковий рейтинг.

На кафедрі проводиться підготовка не лише слухачів підготовчих курсів, бакалаврів та магістрів (дипломні роботи), а й аспірантів. З 2010р. дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук захистили 4 викладачів (В.В.Бреус, М.Г.Ткаченко - 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія", С.Г.Прибєгін, Л.І.Кусік - 01.01.01 - "Математичний аналіз").

Згідно до нового закону "Про освіту", викладачі кафедри можуть керувати магістерськими та дисертаційними роботами PhD за новими спеціальностями "Комп'ютерні науки" та "Фізика та астрономія".

Завідуючий кафедрою «Математика, фізика та астрономія»

Андронов 
Іван Леонідович
 

доктор фізико-математичних наук, професор,
Академік АН Вищої школи України,
лауреат Премії ім. М.П.Барабашова НАНУ
"відмінник освіти та науки України"

Режим роботи кафедри «Математика, фізика та астрономія»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Математика, фізика та астрономія»

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. 510 нового корп.

Фізичні лабораторії - 4 етаж старого корпусу

Телефон: + 38 (048) 728-31-33

Наверх

background