Викладацький склад кафедри володіє прогресивними методами навчання і контролю знань студентів.

Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в одержанні професійних компетенцій, а також розвитку навичок наукового мислення.

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі, повною мірою забезпечені учбово-методичними посібниками.

Навчально-методичні матеріали кафедри:

Керівництво командою містка

IAMSAR Vol III_2016 eng

IAMSAR Vol III_2016 ru

ITF_STCW_Guide_2012_ru

Рекомендації щодо організації штурманської служби на морських суднах України

Довідник капітана

Практикум з дисципліни "Метеорологія і океанографія"

Охорона суден та портових засобів

Охоронні заходи на судні (посібник)

Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів

Кафедра організована у 1930 р. Першим завідувачем кафедрою був відомий вчений і талановитий педагог професор В.А. Анічков, наукові праці якого були присвячені дослідженням надійності і довговічності суднових машин і механізмів. Його ім'ям згодом було названо навчальне судно «Професор Анічков». Потім кафедрою керували доценти Л.В. Елін, С.А. Іванов, Д.Д. Беньковський, А.І. Никифоров.

З 1985 р по теперішній час кафедрою керує заслужений працівник освіти України, професор О.І. Стальніченко – випускник СМФ ОІІМФу, автор більше 150 наукових і навчально-методичних робіт, у т.ч. 2 підручників, 11 навчальних посібників та 6 монографій.

Спільно з колективом викладачів і навчально-допоміжним персоналом вони створили навчальні та наукові лабораторії, навчальні майстерні, оснастивши їх сучасним обладнанням. Виконували науково-дослідницькі роботи для флоту і підприємств ММФ. Великий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для морського транспорту країни внесли викладачі – професіонали своєї справи, яких з вдячністю згадують випускники, серед них А.І. Пащенко, А.А. Дятлов, Н.В. Єгоров, М.М. Снітковський, В.І. Махненко, В.А. Бузков, І.А. Галамазюк, Г.В. Горбатюк, А.В. Костенко, О.В. Опарін, О.І. Сабуров, В.П. Матвеєнко, П.Н. Бабак, І.В. Вінніченко, Є.В. Генріхсен. Завідуючі лабораторіею: І.І. Силаєв, С.Ю. Гаврилюк, В.В. Герасимов. Навчальні майстри: А.І. Молокоїдов, В.А. Руденко, Д.Ф. Байрон, А.І. Радзюк, І.Т. Федоренко, І.А. Кукушкін, Б.Р. Білоцерковський, А.А. Єрмілін, К.Т. Фесенко, В.Е. Коваль, Г.К. Нирковський, Н.О. Незгодюк, Гаєвський О.Є.

У перші роки після створення кафедри виконувались дослідження з визначення втомної міцності матеріалів, запропоновано нові методи вдосконалення технологічних процесів механічної обробки деталей, створений один з перших в країні «Атлас структур сталей» для Регістру СРСР.

Пізніше велися роботи з вивчення межового тертя корозійної стійкості металів, нових гальванічних покриттів, причин аварій суднових машин і механізмів, що мало велике значення для практики судноремонту та технічної експлуатації морського флоту.

У 1970 – 1980 рр. вченими кафедри виконувались дослідження з визначення зносостійкості нових антифрикційних матеріалів, гуми і властивостей мастил, що застосовуються у вузлах тертя механізмів морських суден.

З 1980 року по н.в. науковці кафедри під керівництвом професора О.І. Стальніченка займаються розробкою нових технологічних процесів, обладнання та наплавочних матеріалів для відновлення і зміцнення деталей суднових машин, механізмів і пристроїв, а також дослідження корозійно-механічної міцності суднобудівних матеріалів, активно беруть участь у міжнародних конференціях та симпозіумах.

Колектив кафедри укомплектований кваліфікованими викладачами, які, усі без винятку, мають досвід роботи на виробництві, що дозволяє більш професійно здійснювати навчальний процес.

Ветеранами університету є професор О.І. Стальніченко, доцент ОНМУ Б.В. Смажило. Сьогодні у складі кафедри працюють також доцент О.В. Кобзарук, заслужений машинобудівник України, лауреат державної премії доцент Д.В. Іоргачов, старший викладач Р.В. Котенко, доцент О.В. Шамов. Навчально-методична робота виконується на шести спеціальностях стаціонару та заочного факультету.

Викладачами кафедри підготовлено підручники, навчальні та методичні посібники, що дозволяють якісно проводити навчання студентів. За весь період роботи кафедри опубліковано більше 800 науково-методичних робіт, статей та доповідей.

Завідувач кафедри "Технологія матеріалів"

Стальніченко 
Олег Іванович
 

кандидат технічних наук, професор


 

Режим роботи кафедри "Технологія матеріалів"

понеділок - п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри "Технологія матеріалів"

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. ОНМУ

Телефон: + 38 (048) .

Кафедра була створена в липні 2003 року на виконання вимог Міжнародної морської організації з метою підвищення ефективності навчального процесу з підготовки фахівців морегосподарського комплексу в сфері забезпечення безпеки екіпажів морських суден та морських перевезень, охорони об’єктів транспорту, запобігання забрудненню навколишнього середовища. Кафедра мала назву «Охорона та безпека на морі».

У 2017 році на базі судномеханічного факультету ОНМУ, був створений Науково-навчальний інститут морського флоту (ННІМФ), і в зв'язку з необхідністю проведення навчальних занять по різних питаннях судноводіння, кафедра була перейменована в кафедру «Судноводіння і морської безпеки».

Завідувачем кафедри з моменту її створення є випускник судномеханічного факультету університету, кандидат технічних наук, професор університету Андрій Олександрович Волошин.

На кафедрі створена необхідна навчальна матеріальна база. Викладачі кафедри повністю забезпечили навчально-методичною документацією всі напрямки своєї роботи, використовують сучасні методи навчання. Фільмотека навчальних фільмів та пакет навчальних комп’ютерних програм, яку зібрали і використовують викладачі кафедри, нараховує більш 600 одиниць. У навчальному процесі використовуються найсвіжіші документи Міжнародної Морської Організації, Європейського агентства морської безпеки, велика бібліотека яких створена на кафедрі.

Завідувач кафедри «Судноводіння і морська безпека»

Волошин 
Андрій Олександрович
 

професор ОНМУ, кандидат технічних наук

 

Режим роботи кафедри «Судноводіння і морська безпека»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Судноводіння і морська безпека»

Адреса: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, каб. , ОНМУ

Телефон: +38(048)728- .

Кафедра «Технічне обслуговування та ремонт суден» «ТОРС» (до 1 вересня 2017 року«Судноремонт») має 80-річну історію. У 1934 році вона відокремилась у самостійну від кафедри архітектури корабля та мала первісну назву «Технологія та організація судноремонту».

Першим завідувачем кафедрою був проф. С.Т. Каменский.

Під час Великої Вітчизняної війні кафедра спільно з інститутом була евакуйована з Одеси до Самарканду, а потім у Астрахань.

У різні роки кафедрою завідували к.т.н. доценти Лаптев В.А., Спітковский М.І., Коробцов І.М., Беньковский Д.Д., під час керівництва якого назву кафедри було змінено на «Судноремонт».

Далі кафедрою керували доценти Трусев В.Г.(з 1980 р.) і Пашков А.П. (з 1995 р.); з 1998 р. по 31 серпня 2014 р. кафедру очолював д.т.н., професор Євдокимов В.Д. З 1 вересня 2014 по теперішній час очолює кафедру к.т.н., професор ОНМУ Никифоров Ю.О.

Становлення кафедри відбувалось під час бурхливого розвитку морського та річкового флоту держави, потреби забезпечення його обслуговування і ремонту, під час зародження інтересу до впровадження автоматизованих систем організації та управління виробничими процесами в галузях народного господарства, трансформації інженерно-економічних завдань на основі економіко-математичного підходу в технології прийняття управлінських рішень. На кафедрі сформувався вагомий науковий потенціал вчених в галузі теорії і практики ремонту суден флоту держави.

Кафедра розташована на 9-му поверсі навчального корпусу університету, практичні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях: метрології, пл. 43,6 м2; дефектоскопії, пл. 63 м2; технології судноремонтних робіт, пл. 68,5 м2.

Кафедра здійснює навчання на 3 факультетах: судномеханічному, кораблебудівному та портового інжинірингу і є випускаючою з ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Програми, тексти лекцій і методичне забезпечення дисциплін навчальних планів спеціальностей розроблені викладачами кафедри – фахівцями галузі.

В даний час на кафедрі працює 10 викладачів, в тому числі 3 професори, 4 доцента, 2 старших викладачі, асистент, а також 3 особи допоміжного персоналу.

Викладацький потенціал кафедри складають провідні фахівці, що володіють високим рівнем наукових знань в області судноремонту: д.т.н., проф.Сторожев В. П., д.т.н., проф. Шахов А.В., к.е.н., доц. Мартинов Л. В., к.т.н., доц. Никифоров Ю. О., к.т.н., доц. Кошарська Л. В., к.т.н. доц. Пізінцалі Л. В., к.т.н., доц. Александровська Н. І., старші викладачі Шахов В. І. та Потравко С. А., асистент Росомаха А. І.

Чималий теоретичний і прикладний досвід викладачів кафедри у вирішенні проблем судноремонту з урахуванням специфіки і високого ризику діяльності сприяв проведенню дисертаційних досліджень, відзначених авторською новизною з питань стратегічного розвитку та заснованих на базі системного підходу до проблем сучасного судноремонту.

Кафедра є засновником у дослідженнях проблем судноремонту з урахуванням специфіки розвитку сучасної галузі, є базою проведення профільних науково - технічних семінарів, а також рецензування дисертаційних досліджень і наукових статей за даним напрямком.

Узагальнюючи накопичений досвід наукових досліджень в галузі судноремонту на морському та річному транспорті і результати впровадження пропонованих методичних підходів у діяльності судноплавних компаній і морських судноремонтних підприємств, авторським колективом кафедри розроблюються навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. Викладачі кафедри публікують достатньо багато наукових статей. Цьому сприяє журнал «Проблеми техніки», який був заснований в 2002 році проф. Евдокимовим В.Д. – головним редактором.

Останнім часом на кафедрі розроблялися і продовжують виконуватися наукові дослідження за наступними темами: «Вдосконалення системи управління процесом судноремонту на базі сучасних методів і технологій», «Сучасні технології управління функціонуванням і розвитком судноремонту».

Завідувач кафедри «Технічне обслуговування та ремонт суден»

Нікіфоров 
Юрій Олександрович
 

доцент, кандидат технічних наук

 

Режим роботи кафедри«Технічне обслуговування та ремонт суден»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Технічне обслуговування та ремонт суден»

Адреса: 65029, г. Одесса, ул. Мечникова, 34, ОНМУ, 906 ауд.

Телефон: +38(048)728-13-51.

Інформація

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
зі спеціальності "Річковий та морський транспорт" 
рівень - магістр

1. Освітня програма

2. Навчальний план

3. Пояснювальна записка до навчального плану

4. Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)
навчального контенту
планів практичних (семінарських) занять
завдань для лабораторних робіт
завдань для самостійної роботи студентів
питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
завдань для комплексної контрольної роботи
Англійська мова            
Наверх

background