Рада наукового центру складається із представників від КАСН, ОНМУ та інших відповідних установ. Президент (або віце-президент) Китайської академії соціальних наук та ректор Одеського національного морського університету є відповідно Президентом від Китаю та Президентом від України в Раді. У випадку відсутності Президента, його обов’язки виконує Віце-Президент. Рада несе відповідальність за прийняття рішень щодо стратегії розвитку COCCS, виконання річного робочого плану та затвердження річного бюджету.

До складу COCCS входить один китайський директор та один український директор. Директори несуть відповідальність за реалізацію стратегії розвитку та робочого плану, затвердженого Радою COCCS.

Виходячи з потреб розвитку Центру, в ньому можуть створюватися інші відповідні підрозділи та посади.

Наверх

background