Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів

На денну та заочну форми навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів - з 01 липня 2022;
 • прийом заяв в електронній формі через електронний кабінет - з 29 липня до 18:00 23 серпня 2022;
 • оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування
  за державним замовленням - не пізніше 02 вересня 2022;
  за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 08 вересня 2022;
 • виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів)
  за державним замовленням - до 18.00 07 вересня 2022;
  за кошти фізичних та/або юридичних осіб - до 12 вересня 2022;
 • терміни зарахування
  за державним замовленням - 09 вересня 2022;
  за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 30 вересня 2022
 • переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення - не пізніше 21 вересня 2022

На заочну форму навчання (перша сесія):

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів - з 01 липня 2022;
 • прийом заяв в електронній формі через електронний кабінет - з 29 липня до 18:00 23 серпня 2022;
 • оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування - 08 вересня 2022;
 • виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) - до 12 вересня 2022;
 • терміни зарахування - з 13 вересня 2022

На заочну форму навчання (друга сесія):

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів - з 01 липня 2022;
 • прийом заяв в електронній формі через електронний кабінет - з 12 вересня до 23 вересня 2022;
 • оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування - 26 вересня 2022;
 • виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) - до 29 вересня 2022;
 • терміни зарахування - з 30 вересня 2022

Перелік необхідних документів

Заява про вступ до ОНМУ з визначенням напряму підготовки.

До заяви додаються:

 • 3 копії документу, що посвідчує особу/ (ID-картка та витяг)
 • 3 копії ідентифікаційного коду
 • 4 фото 3х4
 • диплом та додаток до диплому
 • сертифікат та результати ЗНО або МНТ
 • 2 копії військово-облікового документу (посвідчення про приписку)

Копії документів завіряються за оригіналом Приймальною комісією.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, оригінали сертифікатів, військовий квиток або посвідчення про приписку для юнаків, вступник пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України.

Зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за наказом ректора після закінчення зарахування на місця держзамовлення.

Одеський національний морський університет здійснює набір абітурієнтів для здобуття освітнього рівня БАКАЛАВР на базі освітньо-кваліфікаційного рівня МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ:

Архітектура та містобудування

Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіі

Спеціальність: 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (детально про спеціальність)
Факультет воднотранспортних і шельфових споруд

Суднобудування

Комп'ютерні науки

Галузеве машинобудування

Морський та внутрішній водний транспорт

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт (271.01 "Навігація і управління морськими суднами (Судноводіння)" / 271.02 "Управління судновими технічними системами і комплексами (Експлуатація суднових енергетичних установок)" / 271.03 "Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики") (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського флоту

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ спеціалізація 271.01 "Навігація і управління морськими суднами"

Program Of Matriculation Examination

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ спеціалізація 271.02 "Управління судновими технічними системами і комплексами"

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ спеціалізація 271.03 "Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики"

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування (співбесіди) спеціалізація 271.03 "Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики"

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського флоту

Енергетичне машинобудування

Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського флоту

Транспортні технології

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Економіка

Спеціальність: 051 Економіка (детально про спеціальність) 
Навчально-науковий інститут морського бізнесу
Випускова кафедра економіка і фінанси

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (детально про спеціальність) 
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Менеджмент

Спеціальність: 073 Менеджмент
Спеціалізації:
Логістичний менеджмент 
Управління проектами 
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Туризм (морський та річковий)

Спеціальність: 242 Туризм (морський та річковий) (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Право

Психологія

Філологія

Наверх

background