Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів (на основі ОР Бакалавр)

 • На денну та заочну форми навчання:
  • Реєстрація для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту для спеціальностей 081 Право, 073 Менеджмент, 051 Економіка, 053 Психологія та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - з 27 червня до 18 липня або у строки спеціально організованої сесії;
  • Складання магістерського комплексного тесту для спеціальності 081 Право / Складання магістерського тесту навчальної компетентності (053 Психологія; 073 Менеджмент, 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) - за графіком, затвердженим УЦОЯО
   основна сесія:
   з 10 серпня до 17 серпня 2022;
   додаткова сесія:
   з 07 вересня до 10 вересня 2022;
  • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів - з 01 серпня;
  • Прийом заяв в електронній формі через електронний кабінет
   І етап - з 16 серпня до 18.00 15 вересня 2022;
   ІІ етап* - з 17 жовтня до 21 жовтня 2022;
  • Проведення в ОНМУ фахових вступних випробувань
   І етап - з 12 вересня до 19 вересня 2022;
   ІІ етап* - з 24 жовтня до 28 жовтня 2022;
  • Оприлюднення рейтингового списку вступників
   І етап - не пізніше 20 вересня 2022;
   ІІ етап* - 31 жовтня 2022;
  • Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів)
   за державним замовленням - до 18:00 24 вересня 2022; за кошти фізичних та/або юридичних осіб
   І етап - до 29 вересня 2022;
   ІІ етап* - до 04 листопада 2022;
   Заочна форма
   І етап - до 29 вересня 2022;
   ІІ етап* - до 04 листопада 2022
  • Терміни зарахування
   за державним замовленням - 25 вересня 2022;
   за кошти фізичних та юридичних осіб
   І етап - 30 вересня 2022;
   ІІ етап* - 07 листопада 2022;
   Заочна форма
   І етап - 30 вересня 2022;
   ІІ етап* - 07 листопада 2022
  • Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення - не пізніше 10 жовтня 2022;
  • * Строки проведення ІІ етапу можуть бути змінені відповідно до строків проведення спеціально організованої сесії магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту. ІІ сесія прийому заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ОНМУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітнього ступеня бакалавра на денну та заочну форму навчання буде проводитись в межах ліцензійного обсягу з урахуванням вакантних місць, що залишились після І сесії (з 16 серпня до 25 вересня)

Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів (на основі ОР Магістр, Спеціаліст)

 • На денну форму навчання:
  • Прийом заяв та документів для участі в конкурсі - з 03 жовтня до 07 жовтня 2022;
  • Проведення в ОНМУ фахових вступних випробувань, індивідуальних усних співбесід з іноземної мови - з 10 жовтня до 14 жовтня 2022;
  • Оприлюднення рейтингового списку вступників - 17 жовтня 2022;
  • Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) - до 20 жовтня 2022;
  • Терміни зарахування вступників - 21 жовтня 2022
 • На заочну форму навчання:
 • Прийом заяв та документів для участі в конкурсі - з 31 жовтня до 04 листопада 2022;
 • Проведення в ОНМУ фахових вступних випробувань, індивідуальних усних співбесід з іноземної мови - з 07 листопада до 11 листопада 2022;
 • Оприлюднення рейтингового списку вступників - 14 листопада 2022;
 • Виконання вимог до зарахування (подача оригіналів документів) - до 17 листопада 2022;
 • Терміни зарахування вступників - 18 листопада 2022

Перелік необхідних документів

Заява про вступ до ОНМУ з визначенням напряму підготовки.

До заяви додаються:

 • 3 копії документу, що посвідчує особу/ (ID -картка та витяг)
 • 3 копії ідентифікаційного коду
 • 4 фото 3х4
 • диплом та додаток до диплому
 • сертифікат та результати МТНК, МКТ ( ЕВІ та ЕФВВ для спеціальності «Право»)
 • 2 копії військово-облікового документу(посвідчення про приписку)

Копії документів завіряються за оригіналом Приймальною комісією.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, оригінали сертифікатів, військовий квиток або посвідчення про приписку для юнаків, вступник пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України.

Зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за наказом ректора після закінчення зарахування на місця держзамовлення.

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський інженерно-технічний інститут

Ліцензійний обсяг: 30 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 21100 грн.
Вартість за весь період 30000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Спеціальність: 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський інженерно-технічний інститут

Ліцензійний обсяг: 35 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 21100 грн.
Вартість за весь період 30000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 19000 грн.
Вартість за весь період 27000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Суднобудування

Спеціальність: 135 Суднобудування (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський інженерно-технічний інститут

Ліцензійний обсяг: 38 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 21100 грн.
Вартість за весь період 30000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 19000 грн.
Вартість за весь період 27000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Галузеве машинобудування

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський інженерно-технічний інститут

Ліцензійний обсяг: 70 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 21100 грн.
Вартість за весь період 30000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 19000 грн.
Вартість за весь період 27000 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Компьютерні науки

Спеціальність: 122 Компьютерні науки (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та інноваційного підприємництва

Ліцензійний обсяг: 38 місць
Очна форма навчання
Бюджет 
Вартість за перший рік навчання 30400 грн.
Вартість за весь період 43200 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 27360 грн.
Вартість за весь період 38880 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Підприємництво та торгівля

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівляь
Спеціалізації:
Підприємницька діяльність на морському транспорті 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та інноваційного підприємництва
Випускова кафедра Підприємництво і туризм

Ліцензійний обсяг: 49 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 27800 грн.
Вартість за весь період 40150 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 25000 грн.
Вартість за весь період 36100 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Туризм і рекреація

Спеціальність: 242 Туризм і рекреація (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та інноваційного підприємництва

Лицензійний обсяг: 87 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 30400 грн.
Вартість за весь період 43200 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 27360 грн.
Вартість за весь період 38880 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Морський та внутрішній водний транспорт

Спеціальність: 271 Морський та внутрішній водний транспорт (271.01 "Навігація і управління морськими суднами (Безпека судноплавства)" / 271.02 "Управління судновими технічними системами і комплексами (Експлуатація суднових енергетичних установок)" / 271.03 "Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики") (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського флоту

Ліцензійний обсяг: 158 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання Навігація і управління морськими суднами (Безпека судноплавства) - 45000 грн.
Управління судновими технічними системами і комплексами (Експлуатація суднових енергетичних установок) - 41500 грн.
Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики - 35100 грн.
Вартість за весь період 64000 / 58950 / 49900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 40500 / 37350 грн.
Вартість за весь період 57600 / 53050 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ спеціалізація 271.01 "Навігація і управління морськими суднами"

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ спеціалізація 271.02 "Управління судновими технічними системами і комплексами"

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ спеціалізація 271.03 "Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики"

Транспортні технології

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) (детально про спеціальність)
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Ліцензійний обсяг: 170 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 32400 грн.
Вартість за весь період 46050 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 29160 грн.
Вартість за весь період 41460 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Економіка

Спеціальність: 051 Економіка
Спеціалізації:
Економіка морського транспорту 
Фінансово-економічна безпека  
Навчально-науковий інститут морського бізнесу
Випускова кафедра Економіка і фінанси

Ліцензійний обсяг: 45 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 30400 грн.
Вартість за весь період 43200 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 27360 грн.
Вартість за весь період 38880 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Менеджмент

Спеціальність: 073 Менеджмент
Спеціалізації:
Морська логістика 
Бізнес-адміністрування 
Управління проектами 
Навчально-науковий інститут морського бізнесу

Ліцензійний обсяг: 85 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 30400 грн.
Вартість за весь період 43200 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 27360 грн.
Вартість за весь період 38880 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Право

Спеціальність: 081 Право (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

с
Ліцензійний обсяг: 90 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 32400 грн.
Вартість за весь період 46050 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 29160 грн.
Вартість за весь період 41460 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА індивідуальної усної співбесіди

Поширені запитання та відповіді на них щодо запровадження вступних випробувань
Характеристика тестових завдань Блоку «Право»
Програма ЗНО з іноземних мов
Тестування з загальної навчальної правничої компетентності
Ключі для апробаційного варіанту
Обгрунтування відповідей на апробаційний тест
Таксономія Адміністративне право України
Таксономія Конституційне право України
Таксономія Кримінальне право Укрїни
Таксономія Кримінальний процес
Таксономія Цивільне право Укрїни
Результати ЗНО

Психологія

Спеціальність: 053 Психологія (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

Ліцензійний обсяг: 20 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 30400 грн.
Вартість за весь період 43200
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 27360 грн.
Вартість за весь період 38880 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (на базі ОС Магістр (ОКР Спеціаліст))

Філологія

Спеціальність: 035 Філологія (детально про спеціальність)
Навчально-науковий морський гуманітарний інститут

Ліцензійний обсяг: 20 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 30400 грн.
Вартість за весь період 43200
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Вартість за перший рік навчання 27360 грн.
Вартість за весь період 38880 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

 

Програма вступного іспиту з англійської мови

Програма вступного іспиту з англійської мови для іноземних громадян та осіб без громадянства (мова навчання українська)

Програма вступного іспиту з англійської мови для іноземних громадян та осіб без громадянства (мова навчання англійська)

Співбесіда математика для пільгових категорій

Історія України для іноземних громадян

Наверх

background