Tempus: 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR «Комунікаційні та інформаційні технології для підвищення безпеки та ефективності руху: EU-RU-UA Магістерська і PhD програми з інтелектуальних транспортних систем» («Communication and Information technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems, CITISET»)

 

Мета і завдання проекту

Підвищення безпеки та ефективності руху авіаційного, морського, залізничного та автомобільного транспорту, включаючи зменшення негативного впливу на довкілля, шляхом співпраці профільних університетів України, Росії та країн ЄС у напрямку підготовки фахівців за спеціальністю «Інтелектуальні транспортні системи», заснованої на впровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управління транспортних апаратів і систем.

Гармонізація та узгодження російськими та українськими університетами, учасниками проекту, магістерських та аспірантських (PhD) програм з відповідними європейськими магістерськими та докторськими програмами, та надання студентам чотирьох російських і чотирьох українських університетів можливості навчання з вересня 2013 по новій програмі як у власному, так і в закордонному університеті, які беруть участь у проекті.

Напрямки діяльності за проектом

 • Вивчення існуючих програм університетів країн ЄС за спеціальністю «Інтелектуальні транспортні системи» на рівні магістра і доктора (PhD) та їх порівняльний аналіз з програмами того ж рівня університетів країн-партнерів.
 • Розробка спільних магістерської та аспірантської програм за спеціальністю «Інтелектуальні транспортні системи».
 • Підвищення кваліфікації російських і українських викладачів, включаючи їх навчання в університетах країн ЄС, а також удосконалення методичної бази навчального процесу.
 • Створення спеціальних лабораторій для навчання студентів за спеціальністю «Інтелектуальні транспортні системи».
 • Впровадження системи забезпечення якості навчального процесу, заснованої на досвіді університетів ЄС.
 • Пілотне навчання студентів.
 • Контроль якості та моніторинг, розподіл результатів проекту, забезпечення їх стійкості та менеджмент проекту.

Очікувані результати

 • Впровадження магістерської та аспірантської програм за спеціальністю «Інтелектуальні транспортні системи» в університетах країн-партнерів.
 • Підвищення кваліфікації викладачів з університетів країн-партнерів, у тому числі в університетах ЄС.
 • Видання навчально-методичних матеріалів для магістерської та аспірантської програм.
 • Створення навчальних лабораторій за спеціальністю «Інтелектуальні транспортні системи» в університетах країн-партнерів і спільної електронної бібліотеки з даної спеціальності.
 • Впровадження системи забезпечення якості навчання студентів за спеціальністю «Інтелектуальні транспортні системи», заснованої на досвіді університетів країн ЄС.
 • Підготовка фахівців за новою магістерською програмою за спеціальністю «Інтелектуальні транспортні системи».
 • Поширення результатів проекту між іншими профільними університетами Росії та України.

Учасники проекту

 • Санкт-Петербурзький державний університет аерокосмічного приладобудування (Росія);
 • Мурманський державний технічний університет (Росія);
 • Московський державний університет шляхів сполучення (Росія);
 • Самарський державний технічний університет (Росія);
 • ВАТ «Російський інститут радіонавігації і часу» (Росія);
 • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» (Україна);
 • Одеський національний морський університет (Україна);
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту (Україна);
 • Житомирський державний технологічний університет (Україна);
 • Університет м Лінчопінг (Швеція);
 • Університет м Саутгемптон (Великобританія);
 • Інститут транспорту та зв'язку (Латвія);
 • Сілезкій університет технологій (Польща).

Інформаційні бюлетені проекту «CITISET»

newsletter-2-2012

newsletter-3-2012

newsletter-9-2013

newsletter-10-2013

newsletter-11-2013

newsletter-12-2013

Університет

Menu

Вхід на сайт

Наверх

background