1. Загальний курс транспорту Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам (спеціальність 275 Транспортні технології) знань елементів транспортної системи країни та…

 2. Взаємодія видів транспорту

 3. Транспортні вузли та порти в системі міжнародної торгівлі Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам (спеціальність 275 Транспортні технології) теоретичних знань і практичних навичок з питань…

 4. Організація портового бізнесу

 5. Транспортно-експедиторська діяльність Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам знань з теоретичних положень і методичного забезпечення процесів здійснення…

 6. Техніка і технологія морського транспорту

 7. Вантажні перевезення Метою викладання дисципліни є:: одержання студентами знань, необхідних для забезпечення схоронності вантажів та безпеки їхнього транспортування.…

 8. Технологія вантажних операцій Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам (спеціальність 275 Транспортні технології) теоретичних знань і практичних навичок,…

 9. Управління роботою порту

 10. Організація портового виробництва Метою викладання навчальної дисципліни є вироблення в студентів знань, умінь і навичок з організаційного забезпечення портового виробництва, з…

 11. Інтегровані транспортні системи

 12. Транспортні операції Метою викладання навчальної дисципліни є надання магістрантам (спеціальність 081 Право) теоретичних знань і практичних навичок в області організації…

 13. Взаємодія порту з клієнтурою

 14. Внутрішньопортове оперативне управління

 15. Організація перевезень і портової діяльності Метою викладання дисципліни є: вироблення у студентів засад знань, умінь і навичок з організаційного забезпечення портової діяльності, з організації…

 16. Транспортні засоби

 17. Портова конкуренція

 18. Організація діяльності портових операторів Метою викладання дисципліни «Організація діяльності портових операторів» є одержання теоретичних знань і придбаних практичних навиків, необхідних для…

 19. Митні операцій в транспортних процесах

 20. Управління терміналами

 21. Сюрвеєрська діяльність в портах

 22. Управління мультимодальними транспортними вузлами

 23. Документаційне забезпечення управління на підприємствах транспорту

 24. Наукові основи організації технологічних процесів переробки вантажів і управління роботою портів

Наверх

background