Викладацький склад кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робот» володіє прогресивними методами навчання. Широко використовуються методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості здобувачів у одержанні професійних компетентностей, сучасні інтерактивні форми навчального процесу.

Всі дисципліни викладаються в аудиторному і/або дистанційному форматах. Будь-який формат передбачає використання електронних засобів навчання: СМК Moodle (https://onmu-moodle.od.ua), Zoom, Google Workspace, навчальних відео тощо. Для підвищення прозорості контролю знань здобувачів широко використовуються комп’ютерні тести.

Кафедра організує навчальні екскурсії на підприємства, майстер-класи, зустрічі з роботодавцями, працівниками підприємств морського транспорту.

На протязі п’яті останніх років триває два найцікавіших проекта кафедри: міжнародний соціально-освітній проект «Тематичні лекції та майстер-класи від практиків транспортного бізнесу» для студентів транспортних закладів вищої освіти України та соціально-виховний проект для студентів ОНМУ «Випускник Водного першокурснику: що б я сказав собі в 17!».

Під керівництвом викладачів нашої кафедри кожен рік студенти займають призові місця на Всеукраїнської студентської олімпіаді зі спеціальності та одержують нагороди у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації на підприємствах морської галузі стажування за кордоном, а також здобувають неформальну освіту – навчаються на професійних дистанційних курсах.

Методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін для здобувачів розміщується на платформі Moodle. Викладачами кафедри за останні роки були підготовлені наступні навчальні, навчально-методичні та інші публікації.

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Кириллова О.В., Пітерська В.М., Магамадов О.Р., Решетков Д.М., Корнієць Т.Є., Кічкіна О.І., Мурадьян А.О., Павлова Н.Л. та ін. Оптимізація бізнес-процесів проєктно-орієнтованих транспортно-експедиторських компаній. Проблеми функціонування і розвитку портів. Том 7. – Львів – Торунь : LiП.12

2. Павлова Н.Л. Обгрунтування застосування проєктно-орієнтованого управління для транспортно-експедиторських компаній: зб. матеріалів третьої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті». Сєвєродонецьк, 2020. С.162-164.

3.Павлова Н.Л. Концепція оптимізації параметрів проєктів портфеля проєктно-орієнтованої організації: зб.матеріалів XVII «Міжнародної конференції Управління проектами у розвитку суспільства». Київ: КНУБА, 2020. С.270-273.

4.Павлова Н.Л. Особенности применения проектно-ориентированного управления для транспортно-экспедиторских компаний. Topical issues of the development of modern science: аbstracts of the 7th international scientific and practical conference. Sofia, Bulgaria, 2020. P.347-350. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-the-development-of-modern-science-11-13-marta-2020-goda-sofiya-bolgariya-arhiv/.

5. Павлова Н.Л. Переваги проєктно-орієнтованого управління транспортно-експедиторською компанією: зб. матеріалів міжнародної наукової конференції «Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень. Херсон, 2020. С.48-49; https/doi.org/10.36074/20.03.2020.03

6. Павлова Н.Л. Применение проектно-ориентироанного подхода в управлении деятельностью транспортных компаний. Управління проектами: стан та перспективи: зб. матеріалів XVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 8-11 вересня, Миколаїв: НУК. 2020. С.86 – 87.

7. Pavlova N. L. Transport company’s activity as a portfolio of specific projects. Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. P. 188-189. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-20-22-yanvarya-2021- goda-boston-ssha-arhiv/.

8.Павловська Л.А. Основи теорії систем і управління: Навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2019, 173 с. – 7 друкованих аркушів

ПУБЛІКАЦІЇ, ЯКІ ІНДЕКСУЮТЬСЯ У МІЖНАРОДНОЇ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ Scopus або WEB of Science Core Collection.

1. Kirillova Yelena V. Justification of Financial Safety Analysis Approach in Cargo-and-Passenger Ferry Operations Management / Yelena V. Kirillova, Yekaterina S. Meleshenko // Transport and Telecommunication Journal. Riga: TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION INSTITUTE (TSI), 2014. - Vol. 15, Issue 2. - pp. 111–119. - ISSN (Online) 1407-6179. - ISSN (Print) 1407-6160. - DOI: 10.2478/ttj-2014-0010, April 2014. (індексується у SCOPUS). URL: https://sciendo.com/article/10.2478/ttj-2014-0010

2. Kirillova Ye. Development of an economic and mathematical model of loading a freight and passenger ferry / Ye. Kirillova, Ye. Meleshenko // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2016. - № 3(4). - С. 28-37. - ISSN (print) 1729-3774. - ISSN (on-line) 1729-4061. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.71215. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2016_3(4)__5. (індексується у SCOPUS). URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/71215/67201

3. Kirillova Е.V. Justification of stability ranges of commercially reasonable, allowable loss-making and crisis operation of the vessel / Е.V. Kirillova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015 – № 6(3). - Р. 4 - 10. - ISSN 1729-4061 (Online). - ISSN 1729-3774 (Print)). (індексується у SCOPUS). DOI: 10.15587/1729-4061.2015.55007. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/55007

4. Kirillova Ye. Substantiation of structure of the port handling equipment fleet based on a multicriteria approach / Ye. Kirillova, M. Malaksiano // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017. - № 5/3 (89). – p. 52-59. - ISSN 1729-4061 (Online). - ISSN 1729-3774 (Print). (індексується у SCOPUS). DOI: 10.15587/1729-4061.2017.111971. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/111971

5.О. Bolbas, N. Deyneko, S. Yeremenko, O. Kyryllova. Degradation of CdTe SC during operation: modeling and experiment / O. Bolbas, N. Deyneko, S. Yeremenko, O. Kyryllova, O. Myrgorod, O. Soshinsky, N. Teliura, N. Tsapko, R. Shevchenko, Y. Yurchyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. - № 6/12 (102). – Р. 46-51. - ISSN 1729-4061 (Online). - ISSN 1729-3774 (Print). (індексується у SCOPUS). DOI: 10.15587/1729-4061.2019.185628. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/185628

6. Orobey, V., Nemchuk, O., Lymarenko, O., Piterska, V., Lohinova, L. (2021). Taking account of the shift and inertia of rotation in problems of diagnostics of the spectra of critical forces mechanical systems. Diagnostyka, 22(1), 39-44. (індексується у SCOPUS). URL: https://doi.org/10.29354/diag/132555.

7. Sergiy Chernov, Sergiy Titov, Ludmila Chernova, Nataliia Kunanets, Varvara Piterska, Lubava Chernova, Yuriy Shcherbyna, Lubomyr Petryshyn Efficient Algorithms of Linear Optimization Problems Solution / Proceedings of the 2nd International Workshop IT Project Management (ITPM 2021), February 16-18, 2021, Slavsko, Lviv region, Ukraine. CEUR Workshop Proceedings Vol-2851, 2021, pp. 116-131. (індексується у SCOPUS).

7. Varvara Piterska, Anatoliy Shakhov, Volodymyr Botsaniuk, Olha Sherstiuk, Igbal Babayev Mechanisms for the effective sharing of risks of seaport concession projects / Proceedings of the 2nd International Workshop IT Project Management (ITPM 2021), February 16-18, 2021, Slavsko, Lviv region, Ukraine. CEUR Workshop Proceedings Vol-2851, 2021, pp. 34-44. (індексується у SCOPUS).

8. Shakhov, V. Piterska, V. Botsaniuk and O. Sherstiuk, "Mechanisms for Goal Setting and Risk Management of Concession Projects in Seaports," 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2020, pp. 185-189, doi: 10.1109/CSIT49958.2020.9321963. (індексується у SCOPUS).

9. V. Piterska, A. Shakhov, O. Lohinov and L. Lohinova, "The Method of Human Resources Management of Educational Projects of Institution of Higher Education," 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2020, pp. 123-126, doi: 10.1109/CSIT49958.2020.9321912. (індексується у SCOPUS).

10.Varbanets, R. A., Zalozh, V. I., Shakhov, A. V., Savelieva, I. V., Piterska, V. M. (2020). Determination of top dead centre location based on the marine diesel engine indicator diagram analysis. Diagnostyka, 51-60. https://doi.org/10.29354/diag/116585. (індексується у SCOPUS).

11. Yuliia Chaplynska, Varvara Piterska Some economic aspects of franchising in the USA. Baltic Journal of Economic Studies. – Riga, 2019.– vol. 5 (2019 .– P. 183–188. DOI: 10.30525/2256-0742/2019-5-5-183-188. (індексується у SCOPUS).

12. A.Shakhov, V. Piterska, O. Sherstiuk, O. Rossomakha and A. Rzheuskyi, "Management of the Technical System Operation Based on Forecasting its "Aging"," Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020), Slavsko, Lviv region, Ukraine, February 18-20, 2020. CEUR Workshop Proceedings 2565, 2020, pp. 130-141. (індексується у SCOPUS).

13. Ivankevich, V. Piterska, A. Shakhov, V. Shakhov and V. Yarovenko, "A Proactive Strategy of Ship Maintenance Operations," 2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, Ukraine, 2019, pp. 126-129. doi: 10.1109/STC-CSIT.2019.8929741. (індексується у SCOPUS).

14. V. Piterska, A. Shakhov, O. Lohinov and L. Lohinova, "The Method of Transfer of Research Project Results of Institution of Higher Education," 2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, Ukraine, 2019, pp. 77-80. doi: 10.1109/STC-CSIT.2019.8929887. (індексується у SCOPUS).

15. Piterska, V., Kolesnikov, O., Lukianov, D., Kolesnikova, K., Gogunskii, V., Olekh, T., Shakhov, A., Rudenko, S. (2018), "Development of the Markovian model for the life cycle of a project’s benefits", Eastern–European Journal of Enterprise Technologies, vol. 5/4 (95), P. 30–39. (індексується у SCOPUS). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.145252.

16. Varvara Piterska, Anatoliy Shakhov Development of the Methodological Proposals for the Use of Innovative Risk-Based Mechanism in Transport System. International Journal of Engineering & Technology (UAE). – 2018 . – Vol. 7 (4.3).– Р. 257-261. (індексується у SCOPUS).

17. Varvara Piterska, Sergiy Rudenko, Anatoliy Shakhov Development of the Method of Forming of the Architecture of the Innovation Program in the System "University-State-Business". International Journal of Engineering & Technology (UAE). – 2018. – Vol. 7 (4.3).– Р. 232-239. (індексується у SCOPUS).

18. Dymko I. Integrated approach to the development of the effectiveness function of quality control of metal products / I. Dymko, А. Muradian. Y. Leheza, A. Manzhula, O. Rudkovskyi // Східно-європейський журнал передових технологій: зб. наук. тр. - Х.: Технологічний центр, 2017. – Вип. 6/3 (90). – С. 26–34. (індексується у SCOPUS). DOI: https: //doi.org/10.15587/1729-4061.2017.119500, URL:https://pdfs.semanticscholar.org/0832/37ce331bef29071fa2a5392090869868459e.pdf.

19. Rykusova N. Establishing the regularities in forming the properties of ceramic wall materials containing waste from gas extraction (drilling slude) / N. Rykusova, O. Shestopalov, L. Shchukina, L. Yaschenko, I. Stanovska, А. Muradian, V. Ocheretna // Східно-європейський журнал передових технологій: зб. наук. тр. - Х.: Технологічний центр, 2020. – Вип. 2/6 (104). – С. 21–27. (індексується у SCOPUS). DOI: https://doi/org/10.15587/1729-4061.2020.200994, URL:http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/10779/1/Establishing%20the%20regularities%20in%20forming%20the%20properties%20of%20ceramic%20wall%20materials%20containing%20waste%20from%20gas%20extraction%20%28drilling%20sludge%29..pdf

20. N. Pavlova, S. Onyshchenko, A. Obronova, T. Chebanova, V. Andrievska Сreating the agile-model of the project-oriented transport companies work. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021 №1(109) Р. 124-143. (індексується у SCOPUS).

21. Y. Voitsehovskiy, V. Lytvynenko, S. Rusanova, S. Lytvynenko, L. Comptes. Realization of a nonlinear multiproduct model of cargo traffic management of the network air carrier Sen, Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 2021, 74(4), стр. 561–567. (індексується у SCOPUS).

22. GENERAL FORMALIZATION OF THE INTELLECTUAL SYSTEM FOR THE CONTROL OF THE TRAIN THRUST ON THE TRAFFIC SECTION O. Kichkin, O. Kichkina, S. Kuzmenko, D. Marchenko. Proceedings of 25th International Scientific Conference. Transport Means 2021 - Kaunas, Lithuania, October 06-08, 2021. Том 1– с.177-183 (індексується у SCOPUS)

23. Мурадьян А.О. Разработка концепции игрового подхода к согласованию управления доставкой грузов с перевалкой в общетранспортных узлах [Текст] / А.О. Мурадьян // Східно-європейський журнал передових технологій: зб. наук. тр. - Х.: Технологічний центр, 2015. – Вип. 6/3 (78). – С. 17–24. (індексується у SCOPUS). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.54273, URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vejpte_2015_6(3)__4.

24. Shestopalov O. Identifying the properties of epoxy composites filled with the solid phase of wastes from metal enterprises / O. Shestopalov, O. Brainkin, V. Lebedev, O. Torsnin, А. Muradian, V. Ocheretnaya, N. Yaremenko // Східно-європейський журнал передових технологій: зб. наук. тр. - Х.: Технологічний центр, 2019. – Вип. 6/10 (102). – С. 26–34. (індексується у SCOPUS). DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.186050, URL: https://pdfs.semanticscholar.org/a635/3e294cafa849ed1d6bfae937a01a88e24459.pdf.

25. Dymko I. Integrated approach to the development of the effectiveness function of quality control of metal products / I. Dymko, А. Muradian. Y. Leheza, A. Manzhula, O. Rudkovskyi // Східно-європейський журнал передових технологій: зб. наук. тр. - Х.: Технологічний центр, 2017. – Вип. 6/3 (90). – С. 26–34. (індексується у SCOPUS). DOI: https: //doi.org/10.15587/1729-4061.2017.119500, URL: https://pdfs.semanticscholar.org/0832/37ce331bef29071fa2a5392090869868459e.pdf.

26. Rykusova N. Establishing the regularities in forming the properties of ceramic wall materials containing waste from gas extraction (drilling slude) / N. Rykusova, O. Shestopalov, L. Shchukina, L. Yaschenko, I. Stanovska, А. Muradian, V. Ocheretna // Східно-європейський журнал передових технологій: зб. наук. тр. - Х.: Технологічний центр, 2020. - Вип.2/6 (104). – С. 21–27. (індексується у SCOPUS). DOI: https://doi/org/10.15587/1729-4061.2020.200994, URL: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/10779/1/Establishing%20the%20regularities%20in%20forming%20the%20properties%20of%20ceramic%20wall%20materials%20containing%20waste%20from%20gas%20extraction%20%28drilling%20sludge%29..pdf

27. GENERAL FORMALIZATION OF THE INTELLECTUAL SYSTEM FOR THE CONTROL OF THE TRAIN THRUST ON THE TRAFFIC SECTION O. Kichkin, O. Kichkina, S. Kuzmenko, D. Marchenko. Proceedings of 25th International Scientific Conference.. Transport Means 2021 - Kaunas, Lithuania, October 06-08 , 2021. Том 1– с.177-183 (індексується у SCOPUS). URL: https://www.researchgate.net/publication/356641651_Management_of_Liquefied_Natural_Gas

28. Кічкін О.В., Кічкіна О.І. TRANSPORT MEANS 2022 Sustainability: Research and Solutions PROCEEDINGS OF THE 26 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PART II. KAUNAS, TECHNOLOGIJA. 2022. р. 798-802 (індексується у SCOPUS). URL: https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1611/transport-means-2022-part-ii-proceedings-of-the-26th-international-scientific-conference/

29. Muradian Arsen, Kuzkin Olexiy, Remzina Natalia. 2023. Logistics of "smart port": problems and prospects in the conditions of sustainable development. Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development. 18(2)/2023, 229-241р. (індексується у SCOPUS) DOI: https://doi.org/10.35784/preko.4036

30. Korol V. (Kyryllova V.) Substantiation of quantitative composition of consignments in organizing aggregated shipments in containers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 6, Issue 3 (96) (2018). Р.41-47. ISSN (Print) 1729-3774, ISSN (Online) 1729-4061. (фахове видання, яке індексується у наукометричних базах даних SCOPUS, РІНЦ Science Index, INDEX COPERNICUS, Academic Search Complete, CAplus, BASE, CNKI) DOI: 10.15587/1729-4061.2018.152013. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/152013/152929

31. О. Bolbas, N. Deyneko, S. Yeremenko, O. Kyryllova. Degradation of CdTe SC during operation: modeling and experiment / O. Bolbas, N. Deyneko, S. Yeremenko, O. Kyryllova, O. Myrgorod, O. Soshinsky, N. Teliura, N. Tsapko, R. Shevchenko, Y. Yurchyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. - № 6/12 (102). – Р. 46-51. - ISSN 1729-4061 (Online). - ISSN 1729-3774 (Print). (індексується у SCOPUS). DOI: 10.15587/1729-4061.2019.185628. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/185628

32. O. Kyryllova, V. Piterska, O. Sagaydak, O. Lohinov, L. Lohinova, "Conceptual model of educational project management related to maritime transport in higher education institutions", Proceedings of the 3rd International Workshop IT Project Management (ITPM 2022), Kyiv, Ukraine, August 26, 2022, CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3295, pp. 138–148 (індексується у SCOPUS). URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Conceptual-Model-of-Educational-Project-Management-Kyryllova-Piterska/38576a7feb26aff46ed9e4657b63038eacc31c7b. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3295/paper13.pdf.

33. A. Shakhov, O. Kyryllova, O. Sagaydak, V. Piterska, O. Sherstiuk, "Conceptual risk-oriented model of goal setting in the implementation of concession projects in seaports", Proceedings of the 3rd International Workshop IT Project Management (ITPM 2022), Kyiv, Ukraine, August 26, 2022, CEUR Workshop Proceedings, 2022, 3295, pp. 149–158 (індексується у SCOPUS). URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Conceptual-Risk-oriented-Model-of-Goal-Setting-in-Shakhov-Kyryllova/284d59f0d5a0864eb97ff6fc80b48c0cf876e0ad. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3295/paper14.pdf.

34. V. Samoilovska, O. Kyryllova, V. Piterska, "Model for Evaluating the Efficiency of Seaports Development Projects Based on the Quality 4.0 Information and Analytical System," Proceedings of the 4th International Workshop IT Project Management (ITPM 2023), Warsaw, Poland, May 19, 2023, CEUR Workshop Proceedings, 2023, vol. 3453, pp. 1-12 (індексується у SCOPUS). URL: https://ceur-ws.org/Vol-3453/

МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Проблеми функціонування і розвитку портів. Том 1: монографія / [авт. кол. : Кириллова Е.В., Магамадов О.Р., Макушев П.А., Решетков Д.М. та ін.]. - Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 146 с. - ISBN 978-966-2769-74-6. (Українське видання, яке індексується у наукометричній базі даних РИНЦ. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26026428).
2. Проблеми функціонування і розвитку портів. Том 2: монографія / [авт. кол. : Кириллова О.В., Магамадов О.Р., Макушев П.А., Решетков Д.М. та ін.]. - Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2017. – 175 с. - ISBN 978-966-2769-74-6. - DOI: 10.21893/978-617-7414-11-6.0. (Українське видання, яке індексується у наукометричній базі даних РІНЦ Science Index).
3. Проблеми функціонування і розвитку портів. Том 3: монографія / [авт. кол. : Кириллова О.В., Магамадов О.Р., Макушев П.А., Решетков Д.М., Корнієць Т.Є. та ін.]; за ред. О.В. Кириллової, В.Ю. Король. - Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2018. – 240 с. - ISBN 978-617-7414-34-5. – DOI: 10.30888/978-617-7414-34-5.0.
4. Транспортні системи і технології: проблеми функціонування і розвитку портів. Том 4: серія монографій / [авт. кол. : Кириллова О.В., Магамадов О.Р., Решетков Д.М., Макушев П.А., Пітерська В.М. та ін.]; за ред. О.В. Кириллової, В.І. Тихоніна. - Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2019. – 186 с. - ISBN 978-617-7414-65-9. – DOI: 10.30888/2663-9858.2019-01.
5. Транспортні системи і технології: проблеми функціонування і розвитку портів. Том 5: серія монографій / [авт. кол. : Кириллова О.В., Магамадов О.Р., Решетков Д.М., Макушев П.А., Пітерська В.М. та ін.]; за ред. О.В. Кириллової, В.І. Тихоніна. - Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2020. – 157 с. - ISBN 978-617-7880-09-6. – DOI: 10.30888/2663-9858.2020-05.
6. Транспортні системи і технології: проблеми функціонування і розвитку портів. Том 6: серія монографій / [авт. кол. : Кириллова О.В., Магамадов О.Р., Решетков Д.М., Пітерська В.М. та ін.]; за ред. О.В. Кириллової, В.І. Тихоніна. - Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2021. - DOI: 10.30888/2663-9858.2021-06.
7. Проблеми функціонування та розвитку портів. Том 7 : монографія / авт. кол.: О.В. Кириллова, В.М. Пітерська, О.Р. Магамадов, Д.М. Решетков, Т.Є. Корнієць, О.І. Кічкіна, Л.А. Павловська, А.О. Мурад’ян, І.В. Раскевич, О.М. Коробкова, В.Ю. Кириллова, Н.Г. Шпак, В.І. Тихонін, Б.В. Шурін, В.Л. Ромах, Н.Л. Павлова, М.Є. Перепічко, А.К. Смаркалова, І.М. Іванова, С.С. Русанова; за ред. О.В. Кириллової, І.М. Іванової. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. 438 с. (Серія «Транспортні системи і технології»). ISВN 978-966-397-289-3. ISSN 2663-9858. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-289-3
8. Кириллова Е.В. Паромные транспортно-технологические системы: теоретические и практические аспекты функционирования и развития : монография / Е.В. Кириллова, Е.С. Мелешенко. – Германия : LAP LAMBERTAcademic Publishing, 2016. – 177 с. - ISBN 978-3-659-85507-8.
9. Мурад'ян А.О. Узгоджене управління процесом перевалки вантажів у загальнотранспортних вузлах: монографія [Текст] / А.О. Мурад’ян. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. – 133 с.
10. Кириллова Е.В. Обоснование структуры парка портового подъемно-транспортного оборудования / Е.В. Кириллова, М.А. Малаксиано // Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарстваи : колективна монографія / Нац. металург. академія України; за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 348 с. ISBN 978-617-518-359-5. URL: http://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2031/p1820.
11. Development of Scientific Schools of Odessa National Maritime University: collective monograph: I.L.Andronov, V.V.Breus, L.S.Kudashkina, V.P. Samoilovska, O. M. Korobkova, O. M. Borschevska, O. M. Ivanova, R. P. Shevchenko, Значення документної комунікації в управлінській діяльності підприємств морського транспорту /Т.Є.Корнієць// Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies. Monographic series "European Science". Book 4. Part 8. 2021. pp. 137 - 145 (DOI: 10/30890/2709-2313/2021-04-8 Indexed in INDEXCOPERNICUS)S. M., other. Bondarevich Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 490 p.
12. Valentyna Romakh, Victoria Vasylieva. The impotence of port management in ensuring the sustainable development of the transport system. Science and Education for Sustainable Developmen”: Monograph / edited Aleksander Ostenda, Valentyna Smachylo. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2022. P. 157-168. - ISBN 987 - 83 - 963977-2-0 - DOI:1054264/M005
13. Кічкін О.В., Кічкіна О.І. ВИКОРИСТАННЯ IBM WebSphere RFID ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ДІЛЯНЦІ РУХУ ЗАЛІЗНИЦІ / Сучасні технології в науці та освіті : колективна монографія / під. ред. О. Б. Целіщева, Г. О. Татарченко, Г. М. Хорошун. — Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. —с. 187-193 ISBN 978-617-11-0211-8, DOI : https://doi.org/10.33216/MonographSNU(978-617-11-0211-8)-2021-320
14. Тихонін В. І. Вантажознавство (продовольчі вантажі: біологічні процеси і впливи). Навчальний посібник. – Одеса: «Магістр», 2019. – 160 с. Рекомендовано Вченою Радою Одеського Національного морського університету як навчальний посібник (виписка з протоколу № 12 від 26.06.2019 р.). – URL: https://dn.onmu.odessa.ua/pluginfile.php/85464/mod_data/content/24105/Vantazhoznavstvo (prodovolchі vantazhі bіologіchnі protsesy і vplyvy).pdf
15. Pavlova Nataliia. Project oriented management and Agile transformation of transport and forwarding companies. Collective monograph: Intellectual capital is the foundation of innovative development.Book 6. Part 4. 2021. pp. 84-112
16. Павлова Н.Л. Обгрунтування застосування проєктно-орієнтованого управління для транспортно-експедиторських компаній: зб. матеріалів третьої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті». Сєвєродонецьк, 2020. С.162-164.
17. Павлова Н.Л. Концепція оптимізації параметрів проєктів портфеля проєктно-орієнтованої організації: зб.матеріалів XVII «Міжнародної конференції Управління проектами у розвитку суспільства». Київ: КНУБА, 2020. С.270-273.
18. Павлова Н.Л. Особенности применения проектно-ориентированного управления для транспортно-экспедиторских компаний. Topical issues of the development of modern science: аbstracts of the 7th international scientific and practical conference. Sofia, Bulgaria, 2020. P.347-350. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-the-development-of-modern-science-11-13-marta-2020-goda-sofiya-bolgariya-arhiv/.
19. Павлова Н.Л. Переваги проєктно-орієнтованого управління транспортно-експедиторською компанією: зб. матеріалів міжнародної наукової конференції «Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень. Херсон, 2020. С.48-49; https/doi.org/10.36074/20.03.2020.03
20. Павлова Н.Л. Применение проектно-ориентироанного подхода в управлении деятельностью транспортных компаний. Управління проектами: стан та перспективи: зб. матеріалів XVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 8-11 вересня, Миколаїв: НУК. 2020. С.86 – 87.
21. Pavlova N. L. Transport company’s activity as a portfolio of specific projects. Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. P. 188-189. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyafundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-20-22-yanvarya-2021- goda-boston-ssha-arhiv/.
22. Павловська Л.А. Основи теорії систем і управління: Навчальний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2019, 173 с. – 7 друкованих аркушів

23. Решетков Д.М., Павлова Н.Л., Кириллова В.Ю. Вступ до морського транспорту (Introduction to maritime transport): Навчальний посібник. – Одеса, ОНМУ, 2024. – 220 с. англ.мов. Рекомендовано до друку Вченою Радою ОНМУ 29.11.2023 р. (протокол № 4). [Електронний ресурс]. – Посилання https://onmu-moodle.od.ua/course/view.php?id=513

МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

1.Павлова Н.Л. Взаємодія видів транспорту/Н.Л. Павлова//Методичні вказівки до самостійної роботи студентів (спеціальність 275 Транспортні технології). - Одеса: ОНМУ, 2020, - 18 с.

2.Павлова Н.Л. Взаємодія видів транспорту/Н.Л. Павлова//Методичні вказівки до виконання практичних робіт (частина І) (спеціальність 275 Транспортні технології). - Одеса: ОНМУ, 2020, - 33 с.

3.Павлова Н.Л. Визначення схеми доставки вантажу взаємодіючими видами транспорту /Н.Л. Павлова//Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи (спеціальність 275 Транспортні технології). - Одеса: ОНМУ, 2020, - 23 с.

4. Павлова Н.Л. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Основи трансопртно-експедитоської діяльності (частина І). – Одеса: ОНМУ, 2022. – с.30

5. Павлова Н.Л. Аналіз діяльності транспортно-експедиторських компаній. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Основи транспортно-експедиторської діяльності. - Одеса: ОНМУ, 2022. - с.22

6. Павлова Н.Л. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни "Основи транспортно-експедиторської діяльності".– Одеса: ОНМУ, 2022. – с.15

7. Кириллова О.В., Магамадов О.Р., Кириллова В.Ю., Павлова Н.Л., Шурін Б.В. Конспект лекцій для дистанційного навчання з дисципліни "Внутрішньопортове оперативне управління". – Одеса: ОНМУ, 2022. – с. 45

8. Мікроекономіка: Методичні вказівки по проведенню практичних занять / Л.А. Павловська, І.В. Ходікова. - Одеса: ОНМУ, 2021, 40 с.

9. Обґрунтування вибору конкурентної стратегії порту: Навчальний посібник до виконання курсового проекту з дисципліни «Портова конкуренція» / Кириллова В.Ю., Магамадов О.Р., Павловська Л.А., Шурін Б.В. - Одеса: ОНМУ, 2021, 31 с.

10. Формування інфраструктурного каркасу схеми доставки вантажу: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Інфраструктура транспортних систем» / Кириллова О.В., Павловська Л.А. - Одеса: ОНМУ, 2021, 20 с.

11. Павловська Л.А. Інфраструктура транспортних систем: Конспект лекцій / Л.А. Павловська. – Одеса, ОНМУ, 2022, 218 с.

12. Формування інфраструктурного каркасу схеми доставки вантажу: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Інфраструктура транспортних систем» / Кириллова О.В., Павловська Л.А. - Одеса: ОНМУ, 2022, 20 с. – Друге видання

13. Павловська Л.А. Сучасні транспортні технології: Конспект лекцій / О.В. Кириллова, Л.А. Павловська. – Одеса: ОНМУ, 2022, 193 с.

14. Решетков Д.М., Ромах В.Л. Технологія вантажних операцій. Мультимедійна презентація навчальної дисципліни: навчально-методичний посібник. – Одеса: ОНМУ, 2022. - 134 с. (протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 3 від 29.08.22).

15. Кириллова О.В., Кириллова В.Ю., Ромах В.Л. Теоретичні основи функціонування транспортних систем : методичні вказівки до виконання науково-дослідницького завдання зі структурно-функціонального аналізу та моделювання транспортних систем. – Одеса, ОНМУ, 2022. - 28 с. (протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 10 від 17.10.22).

16. Кириллова О.В., Кириллова В.Ю., Ромах В.Л. Улаштування та обладнання портів. Конспект лекцій: навчально-методичний посібник. – Одеса: ОНМУ, 2023. - 119 с. (протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 10 від 17.10.22).

17. Кириллова О.В., Кириллова В.Ю., Ромах В.Л. Улаштування та обладнання портів: методичні вказівки до виконання самостійної роботи. – Одеса: ОНМУ, 2023. - 17 с. (протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 28 від 06.03.23).

18. Кириллова О.В., Кириллова В.Ю., Ромах В.Л. Улаштування та обладнання портів: методичні вказівки до виконання практичних робіт. – Одеса: ОНМУ, 2023. - 30 с. (протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 28 від 06.03.23).

19.Кириллова О.В., Кириллова В.Ю., Ромах В.Л. Вплив параметрів елементів улаштування та обладнання на портове виробництво: навчально-методичний посібник для виконання розрахунково–графічного завдання з дисципліни «Улаштування та обладнання портів». – Одеса: ОНМУ, 2023. - 53 с. (протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 28 від 06.03.23).

20. Кічкіна О.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи дослідження технологічних процесів в порту» підготовки магістрів у галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» Одеса: ОНМУ, 2022. -. 41с. (Протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 30 від 04.07.2022 р.)

21. Кічкіна О.І., Іванова І.М. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (модуль 2 «Управління процесом доставки вантажу»). - Одеса, ОНМУ., 2022 - 51с. (Протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 29 від 28.06.2022 р.)

22. Кічкіна О.І., Іванова І.М. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» підготовки бакалаврів у галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» розглянуто, обговорено, схвалено та рекомендовано до публікації на засіданні кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ННІМБ ОНМУ, протокол від «15» лютого 2021 року № 22.

23. Кічкіна О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для здобувачів вищої освіти з дисципліни «Інформаційні системи і технології на транспорті» підготовки бакалаврів у галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» заочна форма навчання, 44 с.

24. Кічкіна О.І. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти з дисципліни «Інформаційні системи і технології на транспорті» підготовки бакалаврів у галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)», 69 с.

25. Кириллова О.В. Управління роботою портів. Основи теорії і практики: навчальний посібник / О.В. Кириллова. – Одеса, 2019. – 141 с.

26. Кириллова О.В. Управління роботою портів: методичні вказівки до виконання практичних робіт / О.В. Кириллова. – Одеса, 2019. – 40 с.

27. Кириллова О.В., Магамадов О.Р., Шурін Б.В. Внутрішньопортове оперативне управління. Методичні вказівки до практичних занять. - Одеса: ОНМУ, 2020. - 36 с.

28. Кириллова О.В., Павловська Л.А. Формування інфраструктурного каркасу схеми доставки вантажу. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання. - Одеса: ОНМУ, 2021. – 20 с.

29. Кириллова О.В., Ромах В.Л. Визначення та використання пропускної здатності вантажного комплексу порту: методичні вказівки до виконання розрахунково–графічного завдання з дисципліни «Управління роботою портів». - Одеса: ОНМУ, 2022. - 77 с. (протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 15 від 17.01.2022 р.)

30. Кириллова О.В., Кириллова В.Ю. Теоретичні основи функціонування транспортних систем. Практикум 1 "Експлуатаційні показники роботи судна": навчальний посібник для проведення занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи функціонування транспортних систем». – Одеса, 2022. - 63 с. (протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 15 від 17.01.2022 р.).

31. Кириллова О.В., Кириллова В.Ю. Теоретичні основи функціонування транспортних систем. Практикум 2 "Експлуатаційні показники роботи порту (портового оператора)": навчальний посібник для проведення занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи функціонування транспортних систем». – Одеса, 2022. - 42 с. (протокол засідання кафедри «ЕПТВР» № 15 від 17.01.2022 р.).

32. Тихонін В. І. Вантажознавство і технологія вантажних операцій. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувача вищої освіти. – Одеса: «Магістр», 2021. – 32 с. – URL: https://onmu-moodle.od.ua/pluginfile.php/ 85464/mod_data/content/25335/Vantazhoznavstvo_і_tekhnologіya_vantazhnykh_operatsіj_MV_z_ samostіjnoji_roboty.pdf

33. Тихонін В. І. Сюрвейєрська і тальманська діяльність в портах. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувача вищої освіти. – Одеса: «Магістр», 2022. – 24 с. – URL: http://rp.onmu.odessa.ua/handle/123456789/646

34. Тихонін В. І. Зберігання вантажів у портових складах. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліні «Управління термінальними і транспортно-складськими системами (внутрішньопортова і складська логістика)». – Одеса: «Магістр», 2023. – 32 с. – URL: http://rp.onmu.odessa.ua/handle/123456789/1217

35. Решетков Д.М., Перепiчко М.Є. Загальний курс транспорту: Тексти лекцій. Навч.–метод. посібник – Одеса: ОНМУ, 2019. – 84 с. [Електронний ресурс]. – Посилання: https://dn.onmu.odessa.ua/course/view.php?id=513

36. Решетков Д.М. Загальний курс транспорту. Стратегічні напрямки розвитку транспорту України. Навч.-метод. посібник.- Одеса: ОНМУ, 2020.- 98 с. [Електронний ресурс]. – Посилання: https://dn.onmu.odessa.ua/course/view.php?id=513

37. Решетков Д.М. Загальний курс транспорту. Основні терміни і поняття. Короткий словник. Навчально-методичний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2022. - 76 с. [Електронний ресурс]. – Посилання: https://dn.onmu.odessa.ua/course/view.php?id=513

38. Решетков Д.М. Транспортні вузли і порти в системі міжнародної торгівлі. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів.- Одеса: ОНМУ, 2019. – 100 с. [Електронний ресурс]. – Посилання: https://dn.onmu.odessa.ua/course/view.php?id=983

39. Решетков Д.М., Перепічко М.Є. Транспортні вузли і порти в системі міжнародної торгівлі. Мультимед. презент. навчальної дисципліни. Одеса: ОНМУ – 2022. - 178 с. [Електронний ресурс]. – Посилання: https://dn.onmu.odessa.ua/course/view.php?id=983

40. Решетков Д.М. Транспортні вузли і порти в системі міжнародної торгівлі. Основні терміни і поняття. Короткий словник. Навчально- методичний посібник. - Одеса: ОНМУ, 2022. - 72 с. [Електронний ресурс]. – Посилання: https://dn.onmu.odessa.ua/course/view.php?id=983

41. Решетков Д.М., Мурад’ян А.О. Технологія вантажних операцій. Навч.-метод. Посібник для самостійної роботи студентів. Одеса: ОНМУ – 2019. – 66 с. [Електронний ресурс]. – Посилання: https://dn.onmu.odessa.ua/course/view.php?id=515.

42. Решетков Д.М., Ромах В.Л. Технологія вантажних операцій. Мультимедійна презентація навчальної дисципліни. Одеса: ОНМУ – 2022, - 190 с. [Електронний ресурс]. – Посилання: https://dn.onmu.odessa.ua/course/view.php?id=515.

43. Мурад’ян А.О., Решетков Д.М., Ромах В.Л., Русанова С.С. Технологія вантажних операцій. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи. – Одеса: ОНМУ, 2023. - 60 с. [Електронний ресурс]. – Посилання: https://dn.onmu.odessa.ua/course/view.php?id=515.

44. Коробкова О.М. Митне забезпечення зовнішньоторговельних операцій: конспект лекцій для студ. спец. 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» заочної форми навчання / О.М. Коробкова. - ОНМУ – Одеса: Магістр - друк, 2022. – 99 с. URL: https://193.178.50.134/mod/resource/view.php?id=50859

45. Коробкова О.М. Митне забезпечення зовнішньоторговельних операцій: конспект лекцій для студ. спец. 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)» денної форми навчання / О.М. Коробкова. - ОНМУ – Одеса: Магістр - друк, 2022. – 123 стор. https://193.178.50.134/mod/resource/view.php?id=50861

46. Коробкова О.М. Н.Г. Шпак. Митне забезпечення зовнішньоторговельних операцій: методичні рекомендації з підготовки розрахунково-графічної роботи з дисципліни, для студ. спец. 275 «Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)»/О.М. Коробкова; Н.Г. Шпак.- ОНМУ – Одеса: Магістр - друк, 2022. – 38 стор. https://193.178.50.134/mod/resource/view.php?id=50858

Наверх

background