Спеціальність: 035 Філологія

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Освітньо-професійна програма: Технічний переклад у сфері морського бізнесу

Увага!!! Зауваження, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення проєкту ОП «Технічний переклад у сфері морського бізнесу» на першому (бакалаврському) рівні, надсилати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Смаглій Валерія Михайлівна (гарант програми)

Форми навчання: очна та заочна

Термін навчання: 4 роки на очній і заочній формах навчання

У процесі навчання за спеціальністю «Філологія» формуються компетенції кваліфікованого філолога-викладача, а також професійного перекладача, який на високому рівні володіє двома іноземними мовами (англійською та німецькою). Студенти здобудуть навики та вмінням, які необхідні для надання якісних перекладацьких послуг у різних сферах бізнесу, зокрема морського. Вони отримають змогу ознайомитися зі специфікою роботи перекладача та опанувати спеціальну термінологію. Окрім цього, студенти зможуть розвивати свої здібності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, а також вміло використовувати здобуті теоретичні знання на практиці.

Навчальні програми, за якими відбуватиметься підготовка студентів за спеціальністю «Філологія», відповідають високим сучасним стандартам вищої освіти та науки України, а також провідних європейських країн (Велика Британія, Німеччина, Франція тощо). Підготовка студентів орієнтована не лише на поглиблене вивчення загально лінгвістичних та перекладацьких дисциплін, але й на розвиток та удосконалення професійних умінь та навичок для забезпечення належного рівня якості перекладацької діяльності у сфері морського бізнесу.

Наші студенти вивчатимуть зарубіжну літературу, починаючи з античних творів древньої Греції та Риму до сучасної англійської літератури; поринуть у дивовижний світ культури та традицій англомовних країн; долучаться до вивчення теоретичних засад таких дисциплін як порівняльна лексикологія та граматика, які дозволять опанувати когнітивні моделі англійської мови, історії англійської мови; зможуть оволодіти сучасними методиками професійного перекладу та успішно застосовувати свої вміння на практиці завдяки знанням морської, інженерної, IT, морській правовій та економічній термінології.

Постійний та швидкий доступ до Інтернету безперечно створює сприятливі умови для застосування інформаційних технологій у вивченні іноземної мови та перекладу, у лінгвістичних дослідженнях, є невід’ємним елементом для виконання курсових і дипломних робіт.

Набуті знання дозволять студентам:

 • перекладати, реферувати та анотувати різні види документів у сфері морського бізнесу як державною, так і двома іноземними мовами (англійською та німецькою);
 • вільно вести як усне, так і письмове професійне спілкування іноземною мовою;
 • генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації, проявляючи свою креативність;
 • вести дослідницьку діяльність, яка передбачає аналіз проблеми, постановку цілей і завдань, а також вибір методів та способів їх вирішення;
 • самостійно опановувати нові знання, критично оцінувати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки;
 • використовувати комп’ютерну техніку у перекладацькій діяльності, тощо.

Основні дисципліни, передбачені спеціальністю «Філологія»

Розвиток та вдосконалення професійних навиків та вмінь за спеціалізацією переклад у сфері морського бізнесу можливий завдяки професійно-орієнтованим дисциплінам (дисципліни спеціалізації):

 • ділова англійська мова;
 • вступ до перекладознавства;
 • теорія та практика перекладу;
 • діловий етикет перекладача (протокол перекладачів);
 • сучасні проблеми термінознавства;
 • лексичні проблеми науково-технічного перекладу;
 • переклад термінології.

Перед нашими випускниками відкриваються неймовірні можливості та чудові перспективи у подальшому працевлаштуванні. Ви зможете працювати перекладачем, викладачем іноземних мов на курсах та гуртках, стати співробітником наукових і освітніх установ / транспортних компаній або крюїнгу, секретарем-референтом зі знанням іноземних мов, спеціалістом із зв’язків з громадськістю в державних і комерційних установах, а також реалізуватися у сфері реклами, туризмі, засобів масової інформації (рецензент, журналіст, редактор), тощо.

Ми гарантуємо високий рівень навчання і сучасні методики викладання. Ви зможете не лише досконало оволодіти іноземними мовами, але й опанувати сучасну спеціальність на високому професійному рівні, яка дозволить вам досягнути шаленого успіху та забезпечить європейський рівень життя!

Філологія – гідний квиток у світле майбутнє!

Переклад – безперечний шлях до успіху!

Наверх